SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercetări în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Adunarea Generală a Acționarilor - 2017

Email Imprimare PDF

Rezultatele votului – Hotărâri adoptate în AGOA 4 Septembrie 2017


Raportări la semestrul I – 2017


1. Raportări contabile la 30.06.2017

2. Raport semestrial – cf. L 24/2017Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor – 4 (5) Septembrie 2017.


1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial – nr. Inreg. 4931470, publicare ziar

3. Lista propuneri administratori provizorii

4. Buletine de vot / vot secret

5. Buletin de vot prin corespondență

6. Împuternicire persoană fizică / persoană juridică

7. Împuternicire generală de reprezentare persoană fizică / persoană juridică (inclusiv declarații pe propria răspundere intermediar / avocat)

8. Procedura de vot

9. Lista acțiunilor și drepturilor de vot

10. Proiecte de hotărâri

 


Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor – 24 (25) Aprilie 2017.

Raport anual aferent anului 2016

Rezultatele votului – Hotărâri adoptate în AGOA 25 Aprilie 2017


Convocator

Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, ziar

Proiect BVC - 2017 / Notă de fundamentare

Nota de fundamentare privind stabilirea indemnizaţiilor membrilor CA

Situaţii financiare anuale - 2016

Situații financiare anuale 2016 – auditate

Note la situațiile financiare

Nota de fundamentare aferentă pct. 9 de pe Ordinea de zi

Raportul administratorilor

Raportul auditorului statutar Actualizat: 08.05.2017 ora 09:30

Raportul de evaluare clădiri nr. 37/2017

Nota de fundamentare aferentă pct. 3, 4 şi 5

Materiale aferente pct. 1

- Nota confirmare administrator

- Decizia 334 din 20 mai 2016

- CV Europass - Miron Zapciu

Materiale aferente pct. 2

- Lista persoanelor propuse - actualizată

- Condiţii de eligibilitate administratori / Lista documentelor necesare


Buletin de vot / vot secret - actualizat / vot prin corespondenţă - actualizat Actualizat:10.04.2017 ora 16:15

Procura persoană fizică - actualizată / persoană juridică - actualizată Actualizat: 10.04.2017 ora 16:15

Procura generală de reprezentare persoană fizică / persoană juridică (inclusiv declaraţii pe propria răspundere intermediar / avocat)

Procedura de vot

Lista acţiunilor şi drepturilor de vot

Proiecte de hotărâri

Va aflati aici: AGA 2017