SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercetări în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Anunturi

Email Imprimare PDF


1. Anunt organizare concurs - Post vacant Director Tehnic la Directia Certificare

2. Anunt organizare concurs - Post vacant Director Tehnic la Directia Proiecte,

Studii, Strategii, CDI


3. Anunt privind selectia pentru postul de Director General al SC. Institutul de

Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A

Documente necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere

3.1 MODEL CERERE DE INSCRIERE
3.2 MODEL DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
3.3 MODEL DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE INSCRIERE
3.4 MODEL DECLARATIE PRIVIND AUTENTICITATEA DIPLOMELOR
3.5 MODEL DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATII DE CONFLICT DE INTERESE/INCOMPATIBILITATI
3.6 MODEL C.V

Planul de Selectie - componenta integrala pentru desemnarea Directorului General

al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A


4.
Anunt privind selectia pentru postul de Director Stiintific Cercetare Dezvoltare

al S.C. Institutul de Cercetare in Transporturi - INCERTRANS S.A

Documente necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere

4.1 MODEL CERERE DE INSCRIERE
4.2 MODEL DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
4.3 MODEL DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE INSCRIERE
4.4 MODEL DECLARATIE PRIVIND AUTENTICITATEA DIPLOMELOR
4.5 MODEL DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATII DE CONFLICT DE INTERESE/INCOMPATIBILITATI
4.6 MODEL C.V


Planul de Selectie - componenta integrala pentru desemnarea Directorului Stiintific

Cercetare Dezvoltare al S.C.Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A


5. Anunt organizare concurs - Post vacant Director Comercial


5.1 Raport privind selectia dosarelor Director Comercial


5.2 Proces verbal cu punctajul obtinut la proba scrisa


6. Anunț organizare concurs - Post vacant Director Comercial 11 - 20.12.2017


6.1 Raport Privind Selectia Dosarelor


7. Anunt - Comisia de evaluare/Selectie prealabila in vederea
desemnarii

membrilor in
consiliul de
administratie al S.C. Institutul de Cercetare in

Transporturi - INCERTRANS S.A.


Documente necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere

7.1 MODEL CERERE DE INSCRIERE
7.2 MODEL DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
7.3 MODEL DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE INSCRIERE
7.4 MODEL PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT
7.5 MODEL DECLARATIE PRIVIND APARTENENTA LA CONSILIILE DE ADMINISTRATIE
7.6 MODEL C.V
7.7 SCRISOAREA DE ASTEPTARI A MINISTERULUI CERCETARII SI INOVARII PRIVIND SELECTIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE 
ADMINISTRATIE AL S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A

Lista scurta a candidatilor pentru postul de administrator al S.C. INCERTRANS S.A.


8. Anunț organizare concurs - Post vacant Director 18 - 27.10.2017

8.1 Raportul concursului

8.2 Anunț interviu

8.3 Rezultat concurs


Va aflati aici: Contact Anunturi