SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercetări în Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

Adunarea Generală a Acționarilor - 2020

Email Imprimare PDF


COMUNICAT DE PRESA - MASURI COVID 19
COMUNICAT JURNALUL NATIONAL

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -15(16) Aprilie 2020

1.Convocator AGOA
2.Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3.Buletin de vot
4.Buletin de vot prin corespondenta
5.Imputernicire persoana fizica
6.Imputernicire persoana juridica
7.Proiect de hotarari
8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv 
declaratii pe propria raspundere intermediar /avocat)

9.Procedura de vot
10.Lista actiunilor si drepturilor de vot
11.Raportul administratorilor- punctul 1 de pe ordinea de zi
12.Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 - punctul 2 de pe ordinea de zi
13.Nota de fundamentare privind repartizarea profitului - punctul 3 de pe ordinea de zi
14.Raportul auditorului financiar - va fi facut disponibil incepand cu 30.03.2020
15.Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare - punctul 4 de pe ordinea de zi
16.Raportul privind activitatea de administrare a Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-
INCERTRANS -S.A pentru anul 2019 - punctul 5 de pe ordinea de zi

17. Proiect de BVC aferent anului financiar 2020 -punctul 6 de pe ordinea de zi

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor-9(10) Ianuarie 2020

Rezultatatele votului-Hotarari adoptate
1.Convocator AGEA
2.Raport curent ASF , BVB, Monitorul Oficial + ziar
3.Buletin de vot
4.Buletin de vot prin corespondenta
5.Imputernicire persoana fizica
6.Imputernicire persoana juridica
7.Proiect de hotarari
8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe proprie raspundere intermediar avocat
9.Procedura de vot
10.Lista actiunilor si drepturilor de vot
Va aflati aici: AGA 2020