SC INCERTRANS SA

Institutul de Cercetari in Transporturi
certificari
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici
  • Click Aici

INCERTRANS - Prezentare Generala

Email Imprimare PDF

  

Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS activeaza cu o traditie de peste 80 de ani in domeniul transporturilor.
S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI -INCERTRANS S.A. este organizata ca societate pe actiuni sub egida Ministerului Educatiei Nationale si dispune de specialisti de inalta calificare si cercetatori stiintifici specializati in universitati europene.

Calitatea lucrarilor efectuate in cadrul Institutului este asigurata de o echipa multidisciplinara de specialisti: ingineri proiectanti specializati in constructia de drumuri si poduri, ingineri mecanici, experti, ingineri specialisti in transporturile rutiere si feroviare, ingineri in domeniul hidrotehnic, ingineri specialisti in constructia navelor, chimisti, geologi, economisti, specialisti in analiza economico-financiara, psihologi, traducatori.De asemenea, Institutul colaboreaza cu specialisti de la cele mai renumite universitati si alte institute de cercetare. In ultimii 30 de ani INCERTRANS a finalizat un numar impresionant de proiecte,fiind recunoscut pentru calitatea serviciilor oferite.

Institutul de Cercetari in Transporturi -INCERTRANS, a fost infiintat in anul 1993, in baza HG 162/22.04.1993, in urma unor transformari succesive si schimbari de denumire din Institutul Tehnologic CFR, infiintat in 8 ianuarie 1929 (Foaia Oficiala CFR nr. 369 din 14 ianuarie 1929). In prezent Ministerul Educatiei Nationale este actionar majoritar detinand 68% din actiuni, SIF Muntenia 20,5% iar restul actiunilor sunt detinute de persoane fizice.

Directiile principale de activitate ale INCERTRANS vizeaza:

- cercetarea in domeniul transporturilor;

- cercetarea-proiectarea-consultanta in transporturi rutiere, feroviare,aeriene,maritime,fluviale si intermodale;

- proiectarea infrastructurii rutiere;

- studii de trafic si circulatie ;

- studii de impact si bilantul mediului;

- agremente tehnice;

- certificarea conformitatii produselor si a sistemelor de calitate ;

- incercari si analize de laborator de gradul I.

S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI -INCERTRANS S.A. este certificat de:
-Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru studii si cercetari in domeniul sistemelor rutiere rigide aeroportuare;
-Autoritatea Feroviara Romana- AFER- Ministerul Transporturilor pentru lucrari de cercetare stiintifica,proiectare,consultanta,infrastructura portuara;
-Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania pentru cercetare,proiectare,consultanta,executie a lucrarilor de drumuri si poduri speciale;
-Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru elaborarea documentatiilor de obtinere aviz/autorizatie de gospodarire a apelor si elaborarea bilanturilor de mediu;
-Asociatia de Acreditare din Romania- RENAR pentru organismul de certificare a calitatii produselor( produse pentru constructia drumurilor,produse aferente betonului,mortarului si cimentului,aparate de reazem,geotextile si altele) si pentru activitati de incercari produse si materiale utilizate in infrastructura transporturilor.
-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru atestarea conformitatii familiilor de produse utilizate pentru constructia drumurilor,pentru incercari de materiale si produse utilizate in infrastructura de transport si pentru incercari si verificari specifice produselor feroviare;
-Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii pentru notificarea la Comisia Europeana in vederea evaluarii conformitatii produselor , in conformitate cu Directiva 89/106/EEC;
-Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii(SRAC) pentru sistemul 
de management al calitatii mediului si securitatii sanatatii in munca.

Experienta INCERTRANS in domeniul studiilor de circulatie si trafic

  • MASTER-planul transporturilor din Romania .
  • Studii de circulatie cum ar fi: fluxurile de calatori, proiectarea si implementarea bazei de date tehnico-stradale,amplasare parcari etc.Aceste studii cuprind anchete de trafic pe baza carora se construiesc matricile de origine-destinatie si se determina fluxurile de vehicule de toate tipurile,marfa si calatori, inclusiv pentru transportul in comun.Cunoscandu-se aceste fluxuri se poate trece ulterior la planificarea lucrarilor stradale si a sistemelor de management al traficului si al parcului de vehicule.
  • Elaborarea planurilor de actiune ale hartilor strategice de zgomot, pentru traficul feroviar.
Va aflati aici: Acasa Prezentare Generala