Adunarea General? a Ac?ionarilor - 2019

Imprimare

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 21/22 Noiembrie 2019
Rezultatul votului AGOA – 21 noiembrie 2019
1.Convocator AGOA
2.Raport curent ASF , BVB , Monitorul Oficial + Ziar
3.Buletin de vot
4.Buletin de vot prin corespondenta
5.Imputernicire persoana fizica
6.Imputernicire persoana juridica
7.Proiect de hotarari
8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar/avocat)
9.Procedura de vot
10.Lista actiunilor si drepturilor de vot
11.Nota de fundamentare - punctul 1 de pe ordinea de zi
12.Nota de fundamentare - punctul 2 de pe ordinea de zi
13.Nota de fundamentare - punctul 3 de pe ordinea de zi
14.Nota de fundamentare - punctul 4 de pe ordinea de zi
15.Proiect Rectificare BVC 2019

Raport semestrial Incertrans 2019 + Ziar
Comunicat  distribuire Dividende Incertrans 2018 + Ziar
Raport anual aferent anului 2018
Rezultatul Votului AGOA/AGEA-23 aprilie 2019
Comunicat disponibilitate Raport anual aferent 2018 + ziar

ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 23(24) Aprilie 2019

 

2. Convocator AGOA/AGEA
3. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
4. Raport curent Erata Emblema
5. Lista actiunilor si drepturilor de vot
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
a)Rezultatul Votului AGOA/AGEA-23 aprilie 2019
b) Buletin de vot
c) Buletin de vot prin corespondenta
d) Imputernicire persoana fizica
e) Imputernicire persoana juridica
f) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
g) Proiect de hotarari
h) Procedura de vot / Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi/
i)Raportul administratorilor
j) Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018
k) Raportul auditorului financiar -va fi facut disponibil publicului incepand cu data de 05.04.2019
l) Nota de fundamentare repartizare profit
m) Proiectul BVC 2019

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
a) Buletin de vot
b) Buletin de vot prin corespondenta
c) Imputernicire persoana fizica
d) Imputernicire persoana juridica
e) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
f) Proiect de hotarari
g) Procedura de vot / Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi /
h) Nota de fundamentare emblema si modificare Act Constitutiv
i) Proiect Act Constitutiv Actualizat