Stramot

Proiectul isi propune dezvoltarea unei strategii manageriale de dezvoltare a motivatiei in munca având ca scop dezvoltarea organizatiei in sectorul de activitate apartinând transportului public urban. Strategia de dezvoltare a motivatiei in munca se va face pornind de la redefinirea politicilor manageriale de la nivelul organizatiilor de transport public urban.

In acest sens vom promova un parteneriat intre diferite institutii de cercetare-dezvoltare in vederea  solutionarii problemelor identificate la nivel de satisfactie la locul de munca pentru angajatii dintr-un sector cu importante implicatii economice si sociale, cel al transportului public urban.

Tema de fata abordeaza o problematica care vizeaza modul de intelegere si interpretare a cauzelor ce determina actiunile si comportamentul oamenilor in organizatii, cu alte cuvinte a motivatiei profesionale. Proiectul vizeaza realizarea unei analize la nivelul organizatiilor de transport, a metodelor de evaluare a satisfactiei profesionale uzitate precum si o actiune de sensibilizare a reprezentantilor managementului organizational asupra influentei satisfactiei profesionale asupra eficientei organizatiei. Un indicator al motivatiei angajatului intr-o organizatie il reprezinta nivelul de satisfactie resimtit in raport cu activitatea pe care o desfasoara acesta.

Studiul comparativ al metodelor actuale de evaluare a satisfactiei in munca a angajatilor uzitate la nivelul diferitelor organizatii de transport public si analiza criteriilor de satisfactie profesionala va constitui fundamentul logico-teoretic de realizare a metodologiei de evaluare a motivatiei profesionale in cadrul etapei intâi a proiectului de fata.  Aspectele de natura organizationala surprinse prin intermediul acestor activitati vor servi elaborarii modelului conceptual al evaluarii motivatiei profesionale a angajatilor din sectorul de transport public urban.

A doua etapa va fi destinata analizei nevoilor privind semnificarea motivarii si satisfactiei in munca in viziunile manageriale de top si middle management din cadrul organizatiilor vizate de cercetare. Ulterior vom elabora si implementa metodologia de evaluare a satisfactiei angajatilor din sectorul vizat, cu intreg arsenalul de metode si instrumente de evaluare a motivatiei in munca se va elabora tinând cont de o serie de aspecte surprinse in cadrul modelului conceptual al evaluarii motivatiei profesionale a angajatilor din sectorul public urban. Paralel cu aceasta se va realiza un ghid de implementare a metodologiei in discutie, ghid ce va servi managementului resurselor umane, dar si reprezentantilor managementulu de nivel top si middle. Raportul de evaluare a motivatiei in munca va fi intocmit in urma implementarii instrumentelor de evaluare motivationala la staff-ul managerial din organizatiile de transport public.

Elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare motivationala in organizatiile vizate in etapa a 3-a a proiectului se va face luându-se in considerare aspectele specifice hartilor motivationale la nivel de staff managerial; se va intreprinde si un studiu de fezabilitate privitor la implementarea strategiilor de dezvoltare motivationala la nivelul organizatiei.
Pentru a surprinde eficienta implementarii acestor strategii la nivel socio-economic vom recurge la finalul cercetarii, respectiv in etapa a 5-a  la o noua evaluare a satisfactiei in munca pentru personalul vizat.