Acreditari

INCERTRANS S.A. are urmatoarele acreditari:​

 • Asociatia de Acreditare din Romania- RENAR

 • Certificatul de acreditare nr.ON 021/ 06.09.2010- pentru Organismul de Certificare Produse
  Familii de produse:produse pentru constructia drumurilor, produse aferente betonului, mortarului si cimentului, aparate de  reazem geotextile si altele.

 • Certificat de acreditare nr.LI 567 din 05.09.2011-pentru Laborator Incercari INCERTRANS
  pentru activitati de incercari produse si materiale utilizate in infrastructura transporturilor.

 • Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru:studii si cercetari in vederea fundamentarii reglementarilor tehnice pentru sistemele rutiere rigide aeroportuare;

  elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructia si repararea sistemelor rutiere rigide aeroportuare;

  elaborarea de agremente tehnice si certificate de conformitate , la solicitarea producatorilor, pentru tipurile noi de produse si de  procedee    specifice lucrarilor de constructie si reparare a sistemelor rutiere aeroportuare;

  asistenta si consultanta la executarea, repararea si reabilitarea sistemelor rutiere aeroportuare;

  efectuarea de expertize privind comportarea in timp a sistemelor rutiere aeroportuare;

  proiectare structuri rutiere aeroportuare-piste, cai de rulare, platforme;

  studii, proiectare si consultanta in domeniul sistemelor rutiere aeroportuare;

  elaborarea de studii de impact si de bilant de mediu in domeniul sistemelor rutiere aeroportuare;

 • CERTIFICAT DE AUTORIZARE Nr. AAP/AAS 03/2010

  Autoritatea Feroviara Romana- AFER- Ministerul Transporturilor, pentru:

  proiectare, expertizare,consultanta in domeniul infrastructurii feroviare si de metrou.

  studii topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului, de monitorizare a factorilor de mediu, testari si analize  tehnice in domeniul infrastructurii feroviare si de metrou.

 • AUTORIZATIE DE FURNIZOR FEROVIAR seria AF nr.4722 din 20.08.2010 eliberata de Autoritatea Feroviara Romana-AFER

 • Autorizatie seria AL nr.376/2010 eliberata de Autoritatea Feroviara Romana -AFER, pentru incercari si verificari specifice produselor feroviare.

 • Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania pentru:

  cercetare, consultanta si proiectare lucrari de drumuri, poduri si constructii aferente in cadrul Companiei Nationale de Autostrazi  si  drumuri Nationale Romania si a Consiliilor Judetene si Locale;

 • Certificat de atestare tehnica, nr. 000377/28.07.2010

  Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru:

  elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

 • Certificat de atestare nr.389 din 12.08.2009

  elaborarea bilanturilor de mediu in domeniile (5,10,12) acordate de Comisia de Atestare cf.PV12/22.10.2008

 • CERTIFICAT DE ATESTARE, cod numeric R-BM-03-47/22.10.2008

  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice- M.D.R.A.P.

 • Certificat de recunoastere nr.41 din 14.02.2008,Comisia de recunoastere in domeniul reglementat Produse pentru constructii pentru atestarea conformitatii familiilor de produse pentru constructia drumurilor, membrane, placi de ipsos, pardoseli si altele.

 • Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii-CTPC

  Autorizatie seria ISC L01 nr. 2662 din 28.11.2012 eliberata de Inspectoratul de Stat in Constructii-ISCpentru Laborator de analize si incercari in constructii grad I al INCERTRANSpentru incercari materiale si produse utilizate in infrastructura de transport (profilele ANCFD, BBABP, CO,D, EIC, G, GTF, HITIF, IDM, MBM, MD, MTZ, P, VNCEC) conform standardului de referinta SR EN ISO /CEI 17025.

 • NOTIFICARE LA COMISIA EUROPEANA de la BRUXELLES pentru evaluarea conformitatii produselor, cu nr. de identificare NB 1833, in conformitate cu Regulamentul UE Nr.305/2011 al Parlamentului European si Consiliului European

 • Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii -SRAC

 • Certificat nr. 840 / 19.09.2006, data recertificare: 20.08.2014, conform SR EN ISO 14001:2005(ISO 14001:2004);

 • Certificat nr. 3051 / 24.08.2005, data recertificare: 20.08.2014, conform SR EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2008); 

 • Certificat nr. 267 / 19.09.2006, data recertificare: 20.08.2014, conform SR OHSAS 18001:2008 ( BS OHSAS 18001:2007 ).