Actiuni si actionari

Societatea „Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS-” S.A. este   organizată și funcționează ca o societate pe acțiuni, în temeiul Legii societăților  nr.31/1990, fiind tranzacționată pe sistemul alternativ administrat de Bursa de Valori București S.A.

 

ACTIONAR

NUMĂR ACȚIUNI

COTA DE PARTICIPARE

Statul Român prin MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

766.372

64,5052%

SIF MUNTENIA S.A.

270.392

22,7588%

Alți acţionari (persoane fizice)

151.314

12,7360%