AGOA / AGEA 10/11 MARTIE 2014

1. Convocator AGOA/AGEA
2. Raport CNVM si BVB
3. Nr. actiuni si drepturi de vot
4. Proiecte de hotarari
5. Formulare de vot, procuri, buletine de vot
6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot
7. Regulament CNVM nr.6 / 2009  (forma consolidata)

8. Documente si materiale juridice AGOA/AGEA

Nota fundamentare AGOA pct.1,2
Nota fundamentare AGOA pct.3 si Proiect BVC
Nota fundamentare AGOA pct.4,5
Nota fundamentare AGOA pct.6
Nota fundamentare AGOA pct.7
Nota fundamentare AGEA pct.3
Proiect Act constitutiv actualizat
Act constituiv comparativ
* Criterii eligibilitate
* Lista propunerilor de candidaturi

9. AGOA/AGEA 10/11 Martie 2014 – COMPLETARE ORDINE DE ZI

9.1 Completare convocator AGOA/AGEA 10/11 Martie 2014;
9.2 Raport current ASF/RASDAQ ( raport; Monitorul Oficial, ziar Bursa);
9.3 Formulare de vot, procure, buletine de vot;
9.4 Procedura privind exercitarea drepturilor de vot.

29 – 30.04.2014

1. Convocator AGOA/AGEA.
Convocator publicat + BURSA Pag. 9

2. Raport ASF si BVB.
3. Numar actiuni si drepturi de vot.
4. Proiecte de hotarari.
5. Formulare de vot procuri, buletine de vot.
6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot.
7. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 (forma consolidata).
8. Documente si materiale juridice AGA
• Raport de evaluare cladiri partea I
• Raport de evaluare cladiri partea II
Raport gestiune Consiliul de Administratie
Bilant 1 si Bilant 2
Descarcare gestiune
• Raportul auditorului financiar
Nota fundamentare – data de referinta

 

AGOA/AGEA 29/30 Aprilie 2014 – COMPLETARE ORDINE DE ZI

 

Completare convocator

 

Convocator publicat   –   Pag.8 Pag.9

 

Raport curent ASF/BVB

 

Formulare de vot, procuri de reprezentare  –   Link1 Link2 Link3

 

 

Proiecte de hotarari

Modificare BVC – Buget aprobat in AGOA din 10/11 martie 2014

Modificari la Buget supuse aprobarii AGOA

Raport Anual 2013