Adunarea Generală a Acționarilor – 2016

Raportari la semestrul I – 2016

– Raportari contabile la 30.06.2016

– Raportul semestrial – cf. L 297/2004

 

A.G.O.A. – 23 (24) Februarie 2016

1. Convocator

2. Raport curent BVB, ASF – dovezi de publicare

3. Nota de fundamentare aferent pct. 1 si 2 din Convocator

4. Nota de fundamentare aferent pct. 3, 4 si 5 din Convocator

5. Buletin de vot

6. Buletin de vot secret (aferent pct 1-5)

7. Buletin de vot prin corespondenta

8. Procura de reprezentare persoana fizica / persoana juridica

9. Procura generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

10. Procedura de vot

11. Lista actiunilor si drepturilor de vot

12. Proiecte de hotarari

13. Rezultatele Votului – Hotarari

A.G.O.A. – 21 (22) Martie 2016

1. Convocator

2. Raport curent BVB, ASF – dovezi de publicare

3. Nota de fundamentare aferent pct. 1 din Convocator

4. Nota de fundamentare aferent pct. 2 din Convocator ( Proiect BVC 2016 )

5. Buletin de vot

6. Buletin de vot prin corespondenta

7. Procura de reprezentare persoana fizica / persoana juridica

8. Procura generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

9. Procedura de vot

10. Lista actiunilor si drepturilor de vot

11. Proiecte de hotarari

12. Rezultatele Votului – Hotarari

A.G.O.A. / A.G.E.A. – 25/26.04.2016

1. Convocator

2. Raport curent BVB, ASF, Monitorul Oficial

3. Situatii financiare 2015 / Date informative la bilant / Note – bilant 2015

4. Raportul Administratorilor

5. Raportul auditorului statutar

6. Nota de fundamentare – modificarea obiectului de activitate / Cerere AeRO – INCT

7. Buletine de vot / vot prin corespondenta

8. Procura persoana fizica / persoana juridica

9. Procedura de vot

10.Procura generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

11. Lista actiunilor si drepturilor de vot

12. Proiecte de hotarari

13. Rezultatele votului

14. Raport anual aferent anului 2015