Rezultatele votului – Hotarari adoptate in A.G.O.A. – 30 decembrie 2017

 

Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 30 (31) Decembrie 2017

1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial

3. Lista scurta a candidatilor pentru postul de administrator al S.C. INCERTRANS S.A.

4. Contract de mandat

5. Buletin de vot – deschis

6. Buletin de vot – secret ACTUALIZAT

7. Buletin de vot prin corespondenta ACTUALIZAT

8. Imputernicire persoana fizica ACTUALIZAT / persoana juridica ACTUALIZAT

9. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

10. Procedura de vot

11. Lista actiunilor si drepturilor de vot

12. Proiecte de hotarari ACTUALIZATRezultatele votului – Hotarari adoptate in A.G.O.A. – 4 decembrie 2017

Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor – 4 (5) Decembrie 2017.

 

1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial

3. Buletin de vot – deschis

4. Buletin de vot – secret

5. Buletin de vot prin corespondență

6. Împuternicire persoană fizică / persoană juridică

7. Împuternicire generală de reprezentare persoană fizică / persoană juridică (inclusiv declarații pe propria răspundere intermediar / avocat)

8. Procedura de vot

9. Lista acțiunilor și drepturilor de vot

 

10. Proiecte de hotărâri
Rezultatele votului – Hotărâri adoptate în AGOA 30 Octombrie 2017


Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor – 30 (31) Octombrie 2017.

 

1. Convocator

2. Decizia 386 din 26.09.2017

3. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, publicare ziar

4. Nota de fundamentare – BVC rectificat

5. Proiect rectificare BVC 2017

6. Buletin de vot

7. Buletin de vot prin corespondență

8. Împuternicire persoană fizică / persoană juridică

9. Împuternicire generală de reprezentare persoană fizică / persoană juridică (inclusiv declarații pe propria răspundere intermediar / avocat)

10. Procedura de vot

11. Lista acțiunilor și drepturilor de vot

12. Proiecte de hotărâri


 

 

13. Completare ordine de zi

14. Decizia CA 387 / 16.10.2017

15. Decizia CA 388 / 16.10.2017

Documente actualizate după completarea Ordinii de zi

16. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial

17. Notă de fundamentare aferent pct. 5 și 6

18. Buletin de vot SECRET

19. Buletin de vot prin corespondență – actualizat

20. Împuternicire persoană fizică / persoană juridică

21. COMPLETARE Procedura de exercitare a dreptului de vot

22. Proiecte de hotărâri
Rezultatele votului – Hotărâri adoptate în AGOA 4 Septembrie 2017


Raportări la semestrul I – 2017

 

1. Raportări contabile la 30.06.2017

2. Raport semestrial – cf. L 24/2017

 

Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor – 4 (5) Septembrie 2017.

 

1. Convocator

2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial – nr. Inreg. 4931470, publicare ziar

3. Lista propuneri administratori provizorii

4. Buletine de vot / vot secret

5. Buletin de vot prin corespondență

6. Împuternicire persoană fizică / persoană juridică

7. Împuternicire generală de reprezentare persoană fizică / persoană juridică (inclusiv declarații pe propria răspundere intermediar / avocat)

8. Procedura de vot

9. Lista acțiunilor și drepturilor de vot

10. Proiecte de hotărâri

 


Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor – 24 (25) Aprilie 2017.

 

Raport anual aferent anului 2016

Rezultatele votului – Hotărâri adoptate în AGOA 25 Aprilie 2017


Convocator

Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, ziar

Proiect BVC – 2017 / Notă de fundamentare

Nota de fundamentare privind stabilirea indemnizaţiilor membrilor CA

Situaţii financiare anuale – 2016

Situații financiare anuale 2016 – auditate

Note la situațiile financiare

Nota de fundamentare aferentă pct. 9 de pe Ordinea de zi

Raportul administratorilor

Raportul auditorului statutar Actualizat: 08.05.2017 ora 09:30

Raportul de evaluare clădiri nr. 37/2017

Nota de fundamentare aferentă pct. 3, 4 şi 5

Materiale aferente pct. 1

Nota confirmare administrator

Decizia 334 din 20 mai 2016

CV Europass – Miron Zapciu

Materiale aferente pct. 2

Lista persoanelor propuse – actualizată

Condiţii de eligibilitate administratori / Lista documentelor necesare


Buletin de vot / vot secret – actualizat / vot prin corespondenţă – actualizat Actualizat:10.04.2017 ora 16:15

Procura persoană fizică – actualizată / persoană juridică – actualizată Actualizat: 10.04.2017 ora 16:15

Procura generală de reprezentare persoană fizică / persoană juridică (inclusiv declaraţii pe propria răspundere intermediar / avocat)

Procedura de vot

Lista acţiunilor şi drepturilor de vot

Proiecte de hotărâri