Anunturi

Anunț special:
Solicitare de obtinere a autorizatiei de mediu

Angajăm tehnician pentru lucrări

1. Anunt organizare concurs – Post vacant Director Tehnic la Directia Certificare

1.1 Raport privind selectia dosarelor
1.2 Proces verbal cu punctaj obtinut la proba scrisa
1.3 Proces verbal

2. Anunt organizare concurs – Post vacant Director Tehnic la Directia Proiecte,

Studii, Strategii, CDI

2.1 Raport privind selectia dosarelor
2.2 Proces verbal cu punctaj obtinut la proba scrisa
2.3 Proces verbal

3. Anunt privind selectia pentru postul de Director General al SC. Institutul de

Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A

Documente necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere

3.1 MODEL CERERE DE INSCRIERE
3.2 MODEL DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
3.3 MODEL DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE INSCRIERE
3.4 MODEL DECLARATIE PRIVIND AUTENTICITATEA DIPLOMELOR
3.5 MODEL DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATII DE CONFLICT DE INTERESE/INCOMPATIBILITATI
3.6 MODEL C.V

Planul de Selectie – componenta integrala pentru desemnarea Directorului General

al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A

Lista Scurta – a candidatilor pentru functia de Director General

al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.

Scrisoare de Asteptari – in procesul de recrutare pentru pozitia de Director

General al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.

Erata la Lista Scurta a  candidatilor

Plan de selectie – pentru desemnarea  Directorului General

al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A – Modificat decizie

Revizie 1. Plan selectie – pentru desemnarea Directorului General al S.C.

Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. – Modificat decizie

Rezultatul final al procedurii de selectie pentru postul de Director General

al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.


4. Anunt privind selectia pentru postul de Director Stiintific Cercetare Dezvoltare

al S.C. Institutul de Cercetare in Transporturi – INCERTRANS S.A

Documente necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere

4.1 MODEL CERERE DE INSCRIERE
4.2 MODEL DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
4.3 MODEL DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE INSCRIERE
4.4 MODEL DECLARATIE PRIVIND AUTENTICITATEA DIPLOMELOR
4.5 MODEL DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATII DE CONFLICT DE INTERESE/INCOMPATIBILITATI
4.6 MODEL C.V

Planul de Selectie – componenta integrala pentru desemnarea Directorului

Stiintific Cercetare Dezvoltare al S.C.Institutul de Cercetari in Transporturi –

INCERTRANS S.A

Lista Scurta – a candidatilor pentru functia de Director Stiintific

al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.


Scrisoare de Asteptari – in procesul de recrutare pentru pozitia de Director

Stiintific al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.

Plan de selectie – pentru desemnarea  Directorului Stiintific Cercetare Dezvoltare

al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A – Modificat decizie

Revizie 1. Plan selectie- pentru desemnarea Directorului Stiintific al

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. – Modificat decizie

Rezultatul final al procedurii de selectie pentru postul de Director Stiintific

al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A.

5. Anunt organizare concurs – Post vacant Director Comercial

5.1 Raport privind selectia dosarelor Director Comercial
5.2 Proces verbal cu punctajul obtinut la proba scrisa
5.3 Proces verbal cu punctajul obtinut la concursul pentru postul de Director Comercial

Anunț Selecție Parteneri

Anunt privind rezultatul procedurii de selectie parteneri – Entitati din sectorul privat.


6. Anunț organizare concurs – Post vacant Director Comercial 11 – 20.12.2017

6.1 Raport Privind Selectia Dosarelor

7. Anunt – Comisia de evaluare/Selectie prealabila in vederea desemnarii

membrilor in consiliul de administratie al S.C. Institutul de Cercetare in

Transporturi – INCERTRANS S.A.

Documente necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere

7.1 MODEL CERERE DE INSCRIERE
7.2 MODEL DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
7.3 MODEL DECLARATIE PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE INSCRIERE
7.4 MODEL PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT
7.5 MODEL DECLARATIE PRIVIND APARTENENTA LA CONSILIILE DE ADMINISTRATIE
7.6 MODEL C.V
7.7 SCRISOAREA DE ASTEPTARI A MINISTERULUI CERCETARII SI INOVARII PRIVIND SELECTIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A

Lista scurta a candidatilor pentru postul de administrator al S.C. INCERTRANS S.A.

8. Anunț organizare concurs – Post vacant Director 18 – 27.10.2017

8.1 Raportul concursului

8.2 Anunț interviu

8.3 Rezultat concurs

LISTA SCURTĂ
a candidaților pentru funcția de Director General al S.C. Institutul de Cercetări în
Transporturi INCERTRANS S.A.