PRODUCTICA 2020

Innovative technologies, products and services /

Tehnologii, produse și servicii inovative

1 General and specific aspects of sustenable development in transports / Aspecte generale şi specifice ale dezvoltării durabile în transporturi

Autori: Anca BÂRLĂDEANU, Marcel IACOB, Flavius GRIGORE

2 Experimental studies on asphalt mixtures reinforced with glass fiber / Studii experimentale pe mixturi asfaltice armate cu fibră de sticla

Autori: Nicoleta IONESCU, Catalin DIMA, Adriana NICOLAE

3 Getting Aircraft Classification Number – Pavement Classification Number of the airport rigid structures / Determinarea capacității portante a structurilor rigide aeroportuare

Autori: Costel GHEORGHE, Laurențiu STELEA, Cătălin DIMA, Nicoleta- Mariana ENE

4 Innovative product for stabilization, waterproofing, dust allaying and controling soil erosion for unpaved roads / Produs inovativ pentru stabilizarea, impermeabilizarea, eliminarea prafului și combaterea eroziunii solului pentru drumuri neasfaltate

Autori: Monica COSTEI, Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA, Carmen ILIN, Nicoleta ENE

5 New rainwater collection and evacuation systems for road rehabilitation works / Sisteme noi de preluare și evacuare a apelor pluviale pentru lucrări de reabilitare a drumurilor

Autori: Anca BÂRLĂDEANU, Marcel IACOB, Flavius GRIGORE

6 Use of the pyrolysis process in waste management / Utilizarea procesului de piroliză în gestionarea deșeurilor

Autori: Nicoleta IONESCU, Adriana NICOLAE, Gabriel CEACHIR, Andrei ICHIM

7 Study on the performance of natural and artificial aggregates provided by the European norms used in the preparation of asphalt mixtures / Studiu privind performanța agregatelor naturale și artificiale prevăzute de Normele Europene și utilizate la prepararea mixturilor asfaltice

Autori: Nicoleta-Mariana ENE, Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA

8 The importance of the development of international partnerships, for the development and implementation of innovative strategies within the sector of transportation / Importanța dezvoltării rețelelor de parteneriate internaționale în scopul dezvoltării și aplicării de strategii inovatoare în sectorul infrastructurii de transport

Autori: Silvana BARBURA-PELAIA, Monica COSTEI

Articolele prezentate la Sesiunea Științifică – PRODUCTICA 2020 sunt publicate în Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists, Vol. 12, Nr.1/2020, ISSN 2067-2160.

ARTICOLUL:

Polymeric coated reactive grains as intelligent addition in cementitious composites for generating the Self-Healing effect / Granule polimerice reactive, adaos inteligent în compozite cu matrice pe baza de ciment pentru generarea efectului de autovindecare.

Autori: Constantin VOINIȚCHI, Cornelia BAERĂ, Miron ZAPCIU et al.

Este publicat in Annals of Academy of Romanian Scientists – Series on Engineering Sciences, Volume 12, Number 1/2020, ISSN 2066-8750.