Innovative Products, Technologies and Services / Produse, Tehnologii și Servicii Inovative

 

  1. PHYSICO-CHEMICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE NEW SYNTHETIZED RESINS DOPED WITH TiO2 ANATASE AS ANTIMICROBIAL COATING / Noi strategii antimicrobiene folosind compoziții pe bază de rășini cu proprietăți fotocatalitice

Autori: Monica IONIȚĂ, Răzvan BUCUREȘTEANU, Grigore MIHĂESCU, Mihai HUSCH, Viorel CHIHAIA, Viorica PÂRVULESCU, Lia-Mara DIȚU

  

  1. THE USE OF RECYCLED GLASS MATERIALS AND ELECTRONIC PRODUCTS IN CEMENT CONCRETE RECIPES / Utilizarea materialelor reciclate de sticlă și produse electronice în rețete de betoane de ciment

Autori: Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA, Nicoleta Mariana ENE, Olguța CLADOVEANU, Monica COSTEI, Nicoleta IONESCU

  1. Littar® UsING recycled glass and plastic materials in asphalt mixing recipes / LITTAR® – Utilizarea sticlei reciclate și a materialelor plastice în rețetele de mixturi asfaltice

Autori: Dennis DEBIE, Sebastian TUDOSE, Nicoleta-Mariana ENE, Cătălin DIMA

  1. Cement concrete made from environmentally friendly waste materials / Beton fabricat cu materiale din deșeuri ecologice

Autori: Nicoleta IONESCU, Monica COSTEI, Cătălin DIMA, Ion CÂRSTOI

  1. Analysis of the capacity of intersections according to control / signaling / Analiza capacității intersecțiilor în funcție de control / semnalizare

Autori: Mihai-Flavius GRIGORE, Silvia – Andreea DUCĂ, Anca BÂRLĂDEANU

  1. Economical high robustness and precision linear guide / Ghidaj linear economic cu robustețe și precizie ridicate

Autori: Sorin BURDUCEA, Miron ZAPCIU

  1. DESIGN OF TEcHNOLOGICAL PROCESSES FOR MANUFACTURING PARTS BY COLD PRESSING / Proiectarea proceselor tehnologice de fabricare a pieselor prin presare la rece

Autori: Mihaela-Claudia STANCA, Miron ZAPCIU

Articolele prezentate la Sesiunea Științifică – PRODUCTICA 2022 sunt publicate în Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists, Vol. 14, Nr.1/2022, ISSN 2067-2160 / Annals of AOSR, Series on Engineering, indexat DOAJ de ISSN Print 2066 – 6950; ISSN Online 2066 – 8570; http://aos.ro/editura/analeleaosr/annals-on-engineering.