Actiuni si actionari

Societatea „Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS-” S.A. este   organizată și funcționează ca o societate pe acțiuni, în temeiul Legii societăților  nr.31/1990, fiind tranzacționată pe sistemul alternativ administrat de Bursa de Valori București S.A.   ACTIONAR NUMĂR ACȚIUNI COTA DE PARTICIPARE Statul Român prin MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 766.372 64,5052% SIF MUNTENIA S.A. 270.392 22,7588%…