Actiuni si actionari

Societatea „Institutul de Cercetări în Transporturi-INCERTRANS-” S.A. este   organizată și funcționează ca o societate pe acțiuni, în temeiul Legii societăților  nr.31/1990, fiind tranzacționată pe sistemul alternativ administrat de Bursa de Valori București S.A.   ACTIONAR NUMĂR ACȚIUNI COTA DE PARTICIPARE Statul Român prin MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 766.372 64,5052% SIF MUNTENIA S.A. 270.392 22,7588%…

Rapoarte

Raport Semestrial al Consiliului de Administratie – Semestrul I 2023 Raport curent 30.06.2023 Comunicat 30.06.2023 Raport anual ASF-BVB 31.12.2022 Comunicat disponibilitate raport anual 2022 Rap. curent ASF BVB 30.06.2022 Rap. semestrial S1 2022 Comunicat 30.06.2022 Raport semestrial S1 2021