Articole Stiintifice 2022

Innovative Products, Technologies and Services / Produse, Tehnologii și Servicii Inovative PHYSICO-CHEMICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE NEW SYNTHETIZED RESINS DOPED WITH TiO2 ANATASE AS ANTIMICROBIAL COATING / Noi strategii antimicrobiene folosind compoziții pe bază de rășini cu proprietăți fotocatalitice Autori: Monica IONIȚĂ, Răzvan BUCUREȘTEANU, Grigore MIHĂESCU, Mihai HUSCH, Viorel CHIHAIA, Viorica PÂRVULESCU, Lia-Mara DIȚU…

Articole Stiintifice 2021

PRODUCTICA 2021 Innovative technologies, products and services / Tehnologii, produse și servicii inovative 1 A new approach to the incubation of Innovative SME / O nouă abordare privind incubarea IMM-urilor din domeniul de activitate cercetare-dezvoltare Autori: Ana-Mihaela BRĂDEANU, Adriana NICOLAE, Carmen ILIN-IANCU 2 New asphalt mixtures used on airport movement surfaces / Utilizarea mixturilor asfaltice…

Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Direcția Proiectare, Studii, Strategii, CDI desfășoară activități de analiză, cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul infrastructurii de transport rutier, aerian și naval.  În cadrul direcției își desfășoară activitatea o echipă multidisciplinară de specialişti: ingineri proiectanți, ingineri transporturi, ingineri construcții nave, ingineri cu specializare în mecatronică, experți accesare fonduri, personal cu pregătire în științele socio-umane. Inginerie…

Incubator de afaceri

Descriere Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITESTI BUSINESS HUB – PROSANT Proiectul este finanțat de ADR Sud-Muntenia, Programul Operațional Regional POR 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/165/2 Perioada de implementare: 2020-2023 Elemente de bază privind sprijinirea firmelor incubate Incubatorul de Afaceri reprezintă structura creată pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor…

Articole Stiintifice 2020

PRODUCTICA 2020 Innovative technologies, products and services / Tehnologii, produse și servicii inovative 1 General and specific aspects of sustenable development in transports / Aspecte generale şi specifice ale dezvoltării durabile în transporturi Autori: Anca BÂRLĂDEANU, Marcel IACOB, Flavius GRIGORE 2 Experimental studies on asphalt mixtures reinforced with glass fiber / Studii experimentale pe mixturi…

Articole Stiintifice 2019

1. Intermodalitatea în transporturile publice de călători Autori: Flavius GRIGORE, Petruț CLADOVEANU. Coordonator: Anca BÂRLĂDEANU 2. Beton special pe bază de aluminat de calciu pentru infrastructura rutieră și aeroportuară Autori: Nicoleta IONESCU, Adriana NICOLAE, Monica COSTEI, Cătălin DIMA 3. Tehnologie în infraroșu pentru remedierea și reciclarea îmbracăminților rutiere Autori: Nicoleta IONESCU, Marcel MUREȘAN 4. Incercarea…

Articole Stiintifice 2018

      1) O nouă abordare privind proiectarea și execuția de infrastructuri rutiere bazată pe tehnologii eficiente și ecologice de compactizare și stabilizare enzimatică   Autori: Dragoș BOGDAN, Răzvan MARIN, Constantin HAȚEGANU, Anca BÂRLĂDEANU, Marcel IACOB 2) Avantajele agrementării tehnice a produselor noi – studiu de caz pentru armăturile compozite din fibră de sticlă…