Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Direcția Proiectare, Studii, Strategii, CDI desfășoară activități de analiză, cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul infrastructurii de transport rutier, aerian și naval.  În cadrul direcției își desfășoară activitatea o echipă multidisciplinară de specialişti: ingineri proiectanți, ingineri transporturi, ingineri construcții nave, ingineri cu specializare în mecatronică, experți accesare fonduri, personal cu pregătire în științele socio-umane. Inginerie…

Incubator de afaceri

Descriere Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITESTI BUSINESS HUB – PROSANT Proiectul este finanțat de ADR Sud-Muntenia, Programul Operațional Regional POR 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/165/2 Perioada de implementare: 2020-2023 Elemente de bază privind sprijinirea firmelor incubate Incubatorul de Afaceri reprezintă structura creată pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor…

Articole Stiintifice 2020

PRODUCTICA 2020 Innovative technologies, products and services / Tehnologii, produse și servicii inovative 1 General and specific aspects of sustenable development in transports / Aspecte generale şi specifice ale dezvoltării durabile în transporturi Autori: Anca BÂRLĂDEANU, Marcel IACOB, Flavius GRIGORE 2 Experimental studies on asphalt mixtures reinforced with glass fiber / Studii experimentale pe mixturi…

Articole Stiintifice 2019

1. Intermodalitatea în transporturile publice de călători Autori: Flavius GRIGORE, Petruț CLADOVEANU. Coordonator: Anca BÂRLĂDEANU 2. Beton special pe bază de aluminat de calciu pentru infrastructura rutieră și aeroportuară Autori: Nicoleta IONESCU, Adriana NICOLAE, Monica COSTEI, Cătălin DIMA 3. Tehnologie în infraroșu pentru remedierea și reciclarea îmbracăminților rutiere Autori: Nicoleta IONESCU, Marcel MUREȘAN 4. Incercarea…

Articole Stiintifice 2018

      1) O nouă abordare privind proiectarea și execuția de infrastructuri rutiere bazată pe tehnologii eficiente și ecologice de compactizare și stabilizare enzimatică   Autori: Dragoș BOGDAN, Răzvan MARIN, Constantin HAȚEGANU, Anca BÂRLĂDEANU, Marcel IACOB 2) Avantajele agrementării tehnice a produselor noi – studiu de caz pentru armăturile compozite din fibră de sticlă…

Articole stiintifice 2017

1. Mihaela POPA, Şerban RAICU, Gheorghe DINU – Innovative and efficient technologies for structuring the “hub-and-spoke” networks of intermodal transport, connected to the European strategies 2. Paul Octavian STĂNESCU, Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA, Nicoleta IONESCU- Computer aided innovative research in „eco” efficient synthesis materials domain applied in road infrastructure execution 3. Costel GHEORGHE, Cătălin Ovidiu…