Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Direcția Proiectare, Studii, Strategii, CDI desfășoară activități de analiză, cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul infrastructurii de transport rutier, aerian și naval. 

În cadrul direcției își desfășoară activitatea o echipă multidisciplinară de specialişti: ingineri proiectanți, ingineri transporturi, ingineri construcții nave, ingineri cu specializare în mecatronică, experți accesare fonduri, personal cu pregătire în științele socio-umane.

Inginerie de trafic: Studii de trafic, mobilitate, circulație şi sistematizare rutieră

Studiile de trafic fundamentează planificarea şi dezvoltarea reţelei de transport la nivelul localităţilor şi a legăturilor dintre acestea. Dimensionarea infrastructurii rutiere în cazul construcţiei de drumuri noi sau reabilitării/modernizării celor existente se realizează prin cunoaşterea fluxurilor de trafic actuale şi prognozate. La orice astfel de tip de lucrări, o componentă importantă este studiul de trafic care oferă informaţiile necesare dimensionării infrastructurii rutiere, amenajării intersecţiilor, a capacităţii sistemului rutier etc.

Studiile de trafic se elaborează în contextul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere, în cadrul planurilor de mobilitate urbană, a studiilor de fezabilitate, a studiilor de circulaţie şi sistematizare rutieră, a studiilor de transport public de călători sau a documentaţiilor de urbanism de tip PUZ sau PUG, precum şi în contextul investiţiilor pentru dezvoltarea transportului public.

Studiile de circulație și mobilitate urbană au ca scop principal îmbunătățirea accesibilității localităților și a relației între acestea, diversificarea și utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport (aerian, naval, feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, economic și de mediu, precum și buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate și transport.

În timp ce studiul circulațiilor se axează pe căile de comunicație, planul de mobilitate urbană se adresează tuturor formelor de mobilitate și transport, incluzând transportul public și privat, de marfă și pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.

Planurile de mobilitate includ modele pentru managementul mobilității, al infrastructurii generale de transport precum și al rețelelor de transport public existente și viitoare (în funcție de alternativele testate). După ajustarea la situația prezentă, modelul de transport și management al mobilității ales va fi utilizat și îmbunătățit pentru a determina previziunile de cerere și a testa scenarii și variante pentru infrastructura de transport la nivel general. Îmbunătățirile care pot apărea la nivelul procesului de testare a scenariilor pot include necesitatea construcției de drumuri și rute rapide de transport, investiții adiționale în poduri, pasaje subterane/supraterane etc. 

Planurile de mobilitate prezintă în final o soluţie de dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport mai curate şi mai durabile. Alternativa selectată de Plan include de regulă (dar fără a se limita la acestea) o ierarhie a drumurilor, drumurile cu sens unic, itinerarii de trafic greu, trasee dedicate pentru transportul public, pietoni și cicliști, modernizarea unor străzi, reorganizare intersecții, echipamente de semnalizare trafic noi sau modificate, implementarea controlului traficului sau prioritizare transport public la nivelul semafoarelor, reglementare parcări stradale, recomandări privind sistemele de Management a Traficului și Sistemele Inteligente de Transport.

Concret, serviciile furnizate pot include:

– studii de trafic, de circulație (organizare și sistematizare a circulației pentru aglomerări urbane), în conformitate cu cerințele actuale ale mobilității populației, ale standardelor privind managementul traficului  modern;

– studii de specialitate pentru transportul public local şi județean;

– modelarea şi prognoza nevoii de deplasare;

– studii de optimizarea a circulaţiei în intersecţii;

– planuri de mobilitate urbană durabilă;

– calcul prognoze și coeficienți de evoluție ai traficului la nivel național;

– studii de siguranță rutieră;

– strategii de dezvoltare a sistemelor de transport;

– evaluarea cererii de transport;

– dimensionarea ofertei de transport;

– anchete origine-destinație în traficul rutier;

– recensăminte de trafic şi călători.

Hărți de zgomot și planuri de acțiune pentru prevenirea zgomotului

Cartografierea zgomotului prezintă o utilitate specială, mai ales din perspectiva dezvoltării urbanistice, care trebuie realizată luând în considerare toţi factorii cu impact major asupra mediului urban, iar poluarea fonică este unul din aceşti factori. 

Realizarea hărţii acustice a oraşului va permite obţinerea informaţiilor exacte cu privire la zonele cele mai intens poluate fonic (monitorizarea activităţii surselor de poluare fonică, factor generator de disconfort şi deteriorare a sănătăţii cetăţenilor), asigurarea unor măsuri optime pentru reducerea zgomotului urban, predicţia zgomotului ambiental în zone cu reorganizări urbanistice (construcţii de locuinţe, modificări de trafic, amplasare de unităţi industriale ş.a.). 

Software-ul pentru realizarea hărţii acustice permite elaborarea mai multor scenarii virtuale cu privire la implementarea diferitelor metode de scădere a nivelului acustic. Realizarea hărților acustice va oferi totodată şi informaţii complete cu aplicaţie în domeniul urbanismului şi a arhitecturii (hărţi GIS).

SERVICII PRESTATE

Inginerie de trafic:

 • Studii de circulație și sistematizare trafic pentru Sectoarele 5 și 6 din București
 • Studiu de trafic pentru Municipiul Tg. Jiu
 • Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă: Oradea, Râmnicu Vâlcea, Beiuș
 • Studiu de flux de călători pentru transportul județean: Mureş, Buzău
 • Studii de trafic aferente proiectului “Studii de fezabilitate cuprinzătoare pentru trei spitale regionale din Iași, Cluj și Craiova – România
 • Pregătirea, organizarea şi prelucrarea rezultatelor anchetelor OD din anul 2015 pe reţeaua de drumuri naţionale
 • Servicii de inregistrare a circulatiei rutiere (Recensământ 2015) pe întreaga rețea de drumuri publice județene din Județul Ilfov
 • Studiu de oportunitate privind transportul de persoane între Mun. București și UAT Jud. Ilfov
 • Studiu de Mobilitate și Plan de dezvoltare a transportului la nivelul Zonei Metropolitane Oradea

 

Hărți de zgomot și planuri de acțiune pentru prevenirea zgomotului

 • Elaborare/reactualizare Hartă strategică de zgomot si/sau Plan de actiune pentru reducerea zgomotului pentru municipiile: Timișoara, Brăila, Piteşti, Bacău, Iași, Craiova
 • Evaluarea impactului zgomotului aeroportuar pentru punctul de lucru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu
  • Elaborarea “Hărţilor de zgomot și a planurilor de acțiune pentru Porturile Constanta şi Tomis
  • Refacerea “Hărţilor strategice de zgomot și reevaluarea/revizuirea planurilor de acțiune pentru Municipiul Constanța (inclusiv Stațiunea Mamaia si cartierul Palazu Mare)
 • Reevaluare și revizuire planuri de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Bucureşti

 

Proiectare şi consultanţă pentru infrastructură

 • Studiu de Fezabilitate (S.F.) cu elemente D.A.L.I., Expertiză Tehnică, Audit Energetic, Studiu Geotehnic cu cerința Af, Studiu Topografic și a Scenariului de Securitate la incendiu, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, dotare și extindere a bazinului de înot în Municipiul Drobeta-Turnu Severin”
 • Elaborare documentație tehnico-economică pentru străzi – Municipiul Tulcea
 • Studiu de fezabilitate pentru modernizare drum în Zona Metropolitană Oradea
 • DALI pentru drumuri județene – județul Harghita
 • DALI, Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire infrastructură de transport regional – județul Tulcea