………………………………………………………………………..CERERE

PENTRU AGREMENT TEHNIC

NR. …………………..  din ………………………………….

1.Adresant: S.C. INCERTRANS S.A. BUCUREŞTIOrganism elaborator de agremente tehnice în construcţii
2. Solicitant: ……………………………………………………………………………………

Str………………………………………….

Tel :………………………………………..

Fax :……………………………………….

3. Produs/Procedeu: …………………………………………………………………………………….

 

4. Unitatea producătoare: ……………………………………………………………………………………..

Tel :…………………………………………..

Fax :………………………………………..…

5. Acordul producătorului: Nu este cazul
6. Titular Agrement

 

……………………………………………………………………………………..

Str. …………………………………………….

Tel:…………………………………………….

Fax : ………………………………………….

7.Caracteristici tehnice  principale: – conform dosar tehnic preliminar
8. Domenii de utilizare în construcţii propuse:
PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII :

  • ASIGURAREA EŞANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR ;
  • PERMITEREA EFECTUĂRII DE TESTE DE LABORATOR SUPLIMENTARE LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE, DE CĂTRE UN LABORATOR AUTORIZAT;
  • PERMITEREA CONSTATĂRII CONDIŢIILOR DE FABRICAŢIE A PRODUSULUI SAU ECHIPAMENTULUI, DACĂ ESTE CAZUL.
  • DECONTAREA PE BAZĂ DE CONTRACT A TUTUROR CHELTUIELILOR DERIVATE DIN PROCEDURA DE ELABORARE A AGREMENTULUI  TEHNIC.

 

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ DURATA MAXIMĂ DE ELABORARE A AGREMENTULUI TEHNIC ESTE DE 4 LUNI, ÎNCEPÂND CU DATA LA CARE SUNT ÎNDEPLINITE TOATE OBLIGAŢIILE CONTRACTATE CU ELABORATORUL DE AGREMENT TEHNIC CU PRIVIRE LA ASIGURAREA EŞANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR.

SOLICITANT,

DIRECTOR GENERAL,

……………….