Despre acreditarea RENAR

ACREDITĂRILE LABORATORULUI

Laboratorul INCERTRANS S.A este acreditat de ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA – RENAR pentru a face încercări fizice și mecanice pentru produsele utilizate în infrastructura de transport.

 

  • Certificat de acreditare nr. LI 1108 din 11.08.2020 emis de RENAR pentru activităţi de testare şi încercări în laboratorul INCERTRAS S.A a produselor și materialelor utilizate în infrastructura de transport.

 

  • Autorizatia ISC Nr. L01. 2662/28.12.2016 valabila până la 28.12.2020, emisă de Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru laboratorul de analize şi încercări în construcţii INCERTRANS S.A, gradul I pe materiale şi produse utilizate în infrastructura rutieră de transport.