Etapele pentru certificare produs

Descriere

Iniţierea procesului de certificare produse (analizarea cererii pentru certificare, încheierea contractului de certificare

Solicitantul de certificare transmite la Secretariatul INCERTRANS-OC solicitarea de certificare a conformităţii unui produs/produse sau gamă de produs. După primirea solicitării certificării prin posta, fax sau e-mail de către INCERTRANS-OC şi în urma analizării documentelor primite, se întocmeşte oferta de preţ pentru certificarea produsului/produselor si se transmite clientului prin posta, fax sau e-mail. Dacă clientul este de acord cu oferta şi transmite la INCERTRANS acceptul, se încheie contractul de certificare.

 

Pregătirea documentaţiei (produsului, procesului, sistemului de management al calităţii, dupa caz)

Solicitantul de certificare transmite documente referitoare la realizarea produsului cum ar fi manualul calitatii si procedurile de lucru, pe care SC INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC le analizeaza si daca acestea corespund cerintelor se trece la urmatoarea etapa de certificare.

 

Auditul la faţa locului

INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC , se deplaseaza la sediul solicitantului si efectueaza auditul, respectiv verifica capacitatea solicitantului de a realiza produsul conform cerintelor din standard si preleveaza esantioane din produs pentru verificare.

 

Efectuarea şi evaluarea încercărilor (în laboratorul de încercari convenit, iar in unele cazuri se pot recunoaşte rapoartele de încercări emise de laboratoare acreditate)

INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC , preda esantioanele pentru efectuarea incercarilor, unui laborator acreditat.

 

Acordarea certificării (certificatul de conformitate, licenţa pentru utilizarea mărcii pentru produse)

INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC , intocmeste un dosar care cuprinde rezultatele auditului la fata locului si incercarilor pe produs, dosar care este trimis Comitetului de Certificare . Comitetul de Certificare concluzioneaza daca se poate emite certificatul respectiv daca dosarul corespunde cerintelor din standardul de produs.

 

Supravegheri periodice

INCERTRANS SA prin Organismul sau de certificare – INCERTRANS-OC , efectueaza periodic, pe durata valabilitatii certificatului , audituri de supraveghere pentru verificarea capabilitatii solicitantului de certificare de a mentine calitatea produsului conform cerintelor din referentialul de produs.