Incubator de afaceri

 

Apel pentru depunerea candidaturilor

“Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional POR 2014-2020 cu nr. de identificare MySMIS-124630.

 

ANUNȚ DE SELECȚIE A REZIDENȚILOR ÎN CADRUL INCUBATORULUI DE AFACERI

UAT Municipiul Pitești și INCERTRANS S.A. lansează apelul de depunere a candidaturilor pentru admiterea în Incubatorul de afaceri PITEȘTI BUSINESS HUB- PROSANT. Incubatorul reprezintă o oportunitate pentru firmele selectate de a beneficia de suport în vederea dezvoltării afacerilor prin accesul la servicii specifice etapelor de pre-incubare (evaluarea potențialului ideii de afacere, consultanță asupra modelului de business), incubare (servicii
administrative, networking, acces la laboratorul de cercetare, mentoring) și post-incubare (identificarea de apeluri de finanțare naționale și internaționale și sprijin în depunerea de aplicații).

Documente utile:

FORMULAR ÎNCĂRCARE DOCUMENTE:


  Descriere

  Promovarea spiritului antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITESTI BUSINESS HUB – PROSANT

  Proiectul este finanțat de ADR Sud-Muntenia, Programul Operațional Regional POR 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/165/2

  Perioada de implementare: 2020-2023

  Elemente de bază privind sprijinirea firmelor incubate

  Incubatorul de Afaceri reprezintă structura creată pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de activitate. 

  Firmele selectate sunt găzduite în Incubatorul de Afaceri pe o perioadă determinată de timp (ciclul de incubare), interval în care beneficiază de suport financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri.

  Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, Incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.

  Firmele incubate au ocazia de a participa la traininguri, seminarii şi conferinţe, de a primi asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanțare sau în alte domenii relevante.

  Toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor, astfel încât aceastea să poată ajunge la un nivel de stabilitate și autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului și funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen lung.

  Firmele selectate sunt găzduite într-un Incubator de Afaceri pe o perioadă de 3 ani, timp în care beneficiază de sprijin financiar, spaţii pentru birouri şi servicii de consultanţă.

  Alături de sprijinul logistic specific proiectului, Incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea accesului firmelor la reţele antreprenoriale, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate sau evenimente relevante (conferinţe, seminarii, expoziţii etc.)

  Beneficii pentru firmele incubate:

  – spaţii de birouri dotate cu mobilier şi echipamente IT şi, în limita suprafeţei disponibile, spaţii de tip laboratoare de cercetare

  – acces la săli de curs şi săli de conferinţe

  – acces la utilităţi şi servicii de telecomunicaţii

  – sprijin în participarea la cursuri, târguri, expoziții și alte activități de promovare 

  – sprijin din partea Administratorului de Incubator: consultanță, participare la diferite evenimente, activități de networking

  Eligibilitatea pentru admiterea în Incubator

  – Antreprenorii care intenționează să înfiinţeze o firmă

  – IMM-urile cu un istoric de funcţionare de maxim doi ani

  – Codul CAEN 7219 (Activități de cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie) să fie inclus în obiectul principal sau secundar de activitate al firmei.

  Criteriile de eligibilitate

  – Aplicanţii trebuie să prezinte o idee de afaceri fezabilă, care să ilustreze potenţialul de dezvoltare a afacerii şi posibilităţile firmei de a deveni indepedentă la finalizarea ciclului de incubare.

  – Întreprinderile trebuie să aibă sediul social în regiunea arondată Incubatorului de Afaceri (Sud-Muntenia), să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare și/sau de prestări de servicii inovative, să se încadreaze în categoria IMM-urilor și să fie clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit legislației în vigoare.

  – În cazul întreprinderilor nou-înființate, acestea trebuie să prezinte, în termen de 30 de zile de la data selecției, dovada înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde își are sediul întreprinderea.

  – Întreprinderile cu istoric de funcționare trebuie să aibă minimum un angajat.

  Responsabilităţile firmelor incubate

  Odată selectată, fiecare întreprindere încheie un Contract-cadru de incubare cu Administratorul de Incubator. Obligaţiile principale ale firmelor incubate sunt:

  – înfiinţarea până la sfârşitul celui de-al doilea an de funcţionare în Incubator a cel puţin unui loc de muncă şi menţinerea acestuia pe întreaga perioadă de incubare;

  – luarea tuturor măsurilor necesare menite să sporească performanţele economice, materializate prin creşterea cifrei de afaceri pe fiecare an fiscal;

  – încheierea de contracte comerciale cu parteneri economici şi din afara ariei geografice de amplasare a Incubatorului de Afaceri;

  – îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul de stat şi/ sau bugetele locale.