PRODUCTICA 2022

Produse, Tehnologii și Servicii Inovative

6-7 Mai

Sistem de prezentare a lucrărilor: On-line MsTeams;

Secțiune plenară 06 mai
https://tinyurl.com/2p8cz2fd
Secțiuni în paralel 7 mai

Avem deosebita plăcere de a vă anunța faptul că, în perioada 6-7 mai 2022, va fi organizată Sesiunea Științifică Productica 2022.

Parteneri instituționali:


• Academia Oamenilor de Știință din România;
• Universitatea POLITEHNICA din București;
• Universitatea Tehnică de Construcții din București
• Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS SA
• Primăria Orașului Mioveni

Evenimentul se află la cea de-a XIV-a ediție, fiind inițiat în anul 2009 de Centrul pentru Dezvoltarea Creativității, afiliat Academiei Oamenilor de Știință din România și își propune prezentarea celor mai recente rezultate științifice din universități, institute de cercetare și companii. Secțiunile conferinței:

o Produse și Tehnologii inovative
o Materiale avansate pentru protecția omului și a mediului
o Inovare bazată pe strategiile de dezvoltare inteligentă
o Dezvoltarea mediului de afaceri – secțiune dedicată companiilor

Propunerile de prezentări vor fi trimise pe adresa:
miron.zapciu@incertrans.ro

Lucrările științifice admise în cadrul procesului de recenzie vor fi publicate în Proceedings of Productica 2022, ISSN 2067-2160, http://aos.ro/editura/proceedings și Annals of AOSR, Series on Engineering, indexat DOAJ de ISSN Print 2066 – 6950; ISSN Online 2066 – 8570; http://aos.ro/editura/analeleaosr/annals-on-engineering.