Laboratorul de incercari INCERTRANS

PREZENTARE GENERALĂ

Laboratorul INCERTRANS este destinat efectuării de încercări fizice și mecanice pe materiale de construcții și in situ la autostrăzi, poduri, suprafete de miscare aeroportuare, piste de aviație și porturi.

SERVICII

ÎNCERCĂRI FIZICE ȘI MECANICE PE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

PROFILELE DE ÎNCERCĂRI ALE LABORATORULUI

ANCFD  – Agregate naturale, căi ferate, drumuri;
BBABP – Beton, beton armat, beton precomprimat;
D – Drumuri;
F – Finisaje, lacuri si vopsele;
G – Geosintetice;
GTF – Geotehnică şi teren de fundare;
HITIF – Materiale hidroizolante bituminoase:

MBM – Materiale pentru betoane şi mortar;
MD – Materiale pentru drumuri;
MTZ – Materiale pentru mortare şi zidărie;
EIC – Echipamente înglobate în construcţii;
IDM – Încercări distructive metal;
IEX C- Încercări pentru expertizarea construcțiilor;
P – Prefabricate

ÎNCERCAREA ÎN REGIM STATIC A PODURILOR

Încercarea în regim static a podurilor constă în solicitarea acestora cu acțiuni de probă. Acțiunile de probă în regim static se realizează cu ajutorul convoaielor de autovehicule încarcate cu tonajul prevăzut prin proiectul de încercare.

Încercarea în regim static și dinamic a podurilor constitue un mod de a se verifica dacă ipotezele de calcul care au stat la baza întocmirii proiectelor sunt validate de rezultele practice obtinute prin măsurări efectuate in timpul încercărilor cu convoaie de probă.

ÎNCERCAREA PE STAND A GRINZILOR PREFABRICATE UTILIZATE LA REALIZAREA SUPRASTRUCTURII PODURILOR RUTIERE

Încercarea pe stand a unei grinzi de beton precomprimat utilizată la execuția suprastructurii podurilor si pasajelor rutiere.

Grinzile fac parte din suprastructura podului al cărui rol este de a prelua sarcinile provenite din trafic. Pentru siguranța în exploatare a podurilor este necesar ca grinzile să fie și ele încercate în scopul confirmării capacității acestora de a face față solicitarilor din exploatare.

DETERMINAREA CAPACITĂȚII PORTANTE A STRUCTURILOR RIGIDE AEROPORTUARE

Metoda ACN-PCN constă în compararea ACN-ului unui avion cu PCN-ul unui aeroport. Pentru calculul PCN-ului suprafețelor de mișcare este necesar a se cunoaște caracteristicile pământului de fundare și a structurii rutiere rigide aeroportuare. Determinarea numărului PCN al structurilor rutiere aeroportuare, rigide sau elastice conduce la o evaluare reală a admisibilității aeronavelor, caracterizate prin numărul ACN, dând posibilitatea operatorului de trafic la o astfel de planificare a admisibilității, care să conducă la o durată de viață a acestora cât mai apropiată de cea proiectată în condițiile unor costuri minime. Prelevare de probe necesare pentru determinarea caracteristicilor structurii rutiere rigide și pământului de fundare prin extragerea de carote, probe de agregate și din pământul de fundare

REALIZARI SI PROIECTE COMPLEXE FINALIZATE