Denumirea Agrementului Tehnic inregistat la CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII ( CTPC)


 • AGENŢI DE ADEZIVITATE PENTRU BITUMUL RUTIER
 • Aditivi pentru bitumuri rutiere
 • Aditiv pentru reducerea temperaturii de producţie şi de compactare a mixturilor asfaltice bituminoase
 • Agent de deszăpezire
 • Agent pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă
 • AGREGATE DIN ZGURA DE OTELARIE
 • AGREGATE DIN ZGURĂ DE SIDERURGIE
 • AGREGATE DIN ZGURĂ DE OŢELĂRIE PENTRU DRUMURI
 • Agregat concasat pentru realizarea infrastructurilor rutiere, alcătuit din agregate naturale, artificiale şi reciclate
 • Ancoraj inel-con pentru sisteme de post tensionare
 • Dispozitive antiseismice
 • APARATE DE REAZEM TETRON TIP CD/FX si CD/GG
 • APARATE DE REAZEM ALGASFERON XLIDE
 • Automate de dirijare a circulaţiei în intersecţii
 • Balize antiorbire cu sistem de prindere tip Vesta, Balize direcţionale cu indicare ocolire obstacol, cu suport
 • Balast stabilizat „in situ”
 • BARIERE DEFORMABILE
 • Beton asfaltic tip BAA 0/10, BAA 0/14 şi BAA 0/20 pentru piste aeroportuare
 • ECO-BETON – Beton cu adaos de cenuşă de termocentrală şi EPTT-PC4 fluid
 • Produs ICON utilizat la fabricarea betonului
 • Produs EPTT – PC4 utilizat la fabricarea betonului cu adaos de cenuşă de termocentrală
 • BITUM Odessa Ukraina tip D 60/90 şi D 90/130
 • BITUM ARPECHIM tip D 60/80 şi D 80/100
 • BITUM EGIPT tip D 60/80
 • BITUM tip D 60/80, D 80/100 EKO
 • BITUMEN ENHANCER- Produs pentru îmbunătăţirea caracteristicilor şi protejarea îmbrăcăminţilor asfaltice
 • BITUM tip D 50/70 şi D 70/100 POLONIA
 • BITUM tip D 50/70 şi D 70/100 POLONIA
 • BITUM ARPECHIM tip D 50/70 şi D 70/100
 • BITUM BELORUSIA tip D 60/80, D 80/100
 • BITUM BND tip D 60/90 şi D 90/130
 • BITUM rutier BND tip D 60/90 şi tip D 90/130
 • BITUM RUTIER BURGAS tip D 50/70 şi D 70/100
 • BITUM BV tip D 50/70
 • BITUM ITALIA tip D 50/70 , D 70/100
 • BITUM ITALIA – SAN MARCO tip D 60/80 , D 80/100
 • BITUM RUTIER MODIFICAT CU POLIMERI EUROBITUM tip D 55/70
 • BITUM RUTIER MODIFICAT CU POLIMERI VILLABIT TIP PmB-65, PmB-65S,PmB-45, PmB-45S, PmB-25
 • BITUM RUTIER MODIFICAT CU POLIMERI -MODBIT 80B şi MODBIT 80C
 • BITUM tip D 60/80, D 80/100 MOTOR OIL
 • BITUM tip D 50/70 şi D 70/100 MOTOR OIL
 • BITUM tip D 60/80, D 80/100 PANCEVO
 • BITUM PEN tip D 50/70
 • BITUM POLONIA tip D 50/70
 • BITUM tip D 50/70, D 70/100 şi D 160/220 POLONIA
 • BITUM REPSOL tip D 50/70 şi D 70/100
 • BITUM RUTIER ANTILELE OLANDEZE tip D 60/70
 • BITUM RUTIER MOL tip D 50/70 şi D 70/100
 • BITUM SALONIC tip D 50/70 şi D70/100
 • BITUM SERBIA tip D 60/80, D 80/100
 • BITUM RUTIER TRIGEANT MARINE tip D 50/70
 • BITUM UKRAINA tip D 60/80, D 80/100
 • BITUM RUTIER VEGA tip D 50/70
 • BITUM VEGA tip D 50/70 şi D 70/100
 • BITUM VEGA tip D 60/80 şi D 80/100
 • TPH – ADITIV PENTRU BITUMURILE RUTIERE
 • AGENŢI DE ADEZIVITATE PENTRU BITUMUL RUTIER- ADETEN 01, ADETEN 02T, ADETEN 03
 • Cale de rulare neclasică pentru tramvaie tip Sistem RHEDA CITY
 • Cale de rulare neclasică pentru tramvaie tip Sistem RHEDA CITY
 • Cămine şi camere de inspecţie şi de vizitare prefabricate din polietilenă
 • Cămine şi camerete de inspecţie şi de curăţare prefabricate tip AWASCHACHT DN 315, DN 400 şi DN 600
 • Tehnologie de obţinere a cimenturilor compozite tip STRUCTO
 • Mijloace de siguranta tip GECA
 • Conducte cu perete ondulat tip PECOR OPTIMA
 • Conducte cu perete ondulat tip PECOR OPTIMA
 • Conducte cu perete ondulat tip PECOR OPTIMA
 • Echipament ZORN ZFG 02 pentru determinarea
 • caracteristicilor mecanice „in situ”
 • Echipament TESTING 3.0203 PDG-K pentru determinarea
 • caracteristicilor mecanice „in situ”
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE LA PODURI TIP PROCOM DX30, DX50, DX80
 • MATROLAN – echipament de protecţie împotriva umidităţii a elementelor de construcţie
 • Email alchidic EMLIN 1000 şi email alchido-vinilic 4510
 • EMULSIE BITUMINOASĂ CATIONICĂ CU RUPERE RAPIDĂ, SEMILENTĂ ŞI LENTĂ
 • Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă şi lentă pe bază de bitum modificat 
 • EMULSIE BITUMINOASĂ UTILIZATĂ LA AMORSAREA ÎMBRĂCĂMINŢILOR ASFALTICE
 • Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă şi lentă pe bază de bitum pur
 • Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă tip EBCR 60 şi EBCR 65
 • Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă tip EBCR 60
 • Emulsii bituminoase cationice
 • EMULGATORI CATIONICI PENTRU FABRICAREA EMULSIILOR BITUMUNOASE CATIONICE
 • Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă şi cu rupere lentă pe bază de bitum modificat şi emulsii bituminoase cationice cu rupere medie cu bitum fluxat
 • Emulsii bituminoase
 • EMULSIE BITUMINOASĂ CATIONICĂ CU RUPERE RAPIDĂ, SEMILENTĂ ŞI LENTĂ
 • ADITIVI PENTRU FABRICAREA EMULSIILOR BITUMUNOASE CATIONICE
 • PROCEDEU DE IMPREGNARE CU EMULSII BITUMINOASE A STRATURILOR RUTIERE
 • Filer de calcar
 • Filer din calcar dolomitic
 • Filer de cretă
 • FILER DE ARDEZIE
 • FOLIE REFLECTORIZANTĂ ORALITE 5500,ORALITE 5840
 • FOLII REFLECTORIZANTE ORALITE 5700, 5710E , 5800, 5810
 • Folii autocolante reflectorizante DAOMING
 • Folii autocolante reflectorizante TONG MING
 • FOLII REFLECTORIZANTE ORALITE 5700 ŞI ORALITE 5710
 • FOLIE REFLECTORIZANTĂ ORALITE 5500
 • Folii reflectorizante Engineering Grade (clasa 1) şi High Intensity Grade (clasa 2)
 • Folii reflectorizante Engineering Grade seria 32xxl,
 • High Intensity Prismatic seria 39xx şi Diamond Grade DG3 seria 40xx
 • Folii reflectorizante Engineering Grade seria 32xxl, Engineering Grade Prismatic seria 34xx, High Intensity Prismatic seria 39xx şi Diamond Grade DG3 seria 40xx
 • Folii reflectorizante tip DCS LITE – KISS UNICUM
 • Gabioane ARRIGO şi saltele de gabioane ARRIGO din plasă de sârmă cu ochiuri hexagonale
 • Geocompozite tip Kambi Glas 20-20
 • Geocompozite tip: POLYFELT DN/DC, POLYFELT MEGADRAIN, POLYFELT POLYMAT
 • Geogrile tip: POLYFELT ROCK G, POLYFELT ROCK PEC, POLYFELT PGM
 • Geogrile tip Bitutex Glas 30-30 şi Bitutex Glas 50-50
 • Geogrile tip SYMPAFORCE
 • Geogrile tip BITUTEX
 • Geogrile tip ARMAPAL
 • Geosintetice ARMATEX
 • Geotextile neţesute GEOSID
 • Hidroizolaţie tip MAXITEC VIADUCTS ELASTO P 4mm, P4mm cu TNT, PA 4mm pentru poduri, viaducte şi pasaje rutiere
 • Sistem hidroizolaţie tip VILLAS pentru poduri, viaducte şi pasaje rutiere
 • Hidroizolaţii tip ELASTOSISTEM pentru poduri, viaducte şi pasaje rutiere
 • TL 2000 şi TL 2000 B- Produse pentru îmbunătăţirea caracteristicilor şi protejarea îmbrăcăminţilor asfaltice
 • Îmbrăcăminţi rutiere speciale tip BBR-PE
 • Indicatoare rutiere reflectorizante
 • Indicatoare rutiere, mijloace de semnalizarea lucrărilor în zona drumului public, indicatoare nume-stradă şi indicatoare număr imobil
 • Indicatoare rutiere
 • Indicatoare rutiere cu spoturi luminoase
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-stradă şi indicatoare număr imobil
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-stradă şi indicatoare număr imobil, indicatoare de securitate şi mijloace de semnalizare a lucrărilor în zona drumului public
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-stradă şi indicatoare număr imobil
 • Indicatoare rutiere reflectorizante cu spoturi luminoase
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-stradă, indicatoare număr imobil şi indicatoare de securitate
 • Indicatoare rutiere de orientare reflectorizante
 • Indicatoare rutiere verticale reflectorizante
 • Indicatoare rutiere şi mijloace de semnalizare rutieră şi de avertizare
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume de strada şi numar imobil, indicatoare de securitate şi mijloace de semnalizare provizorie a lucrărilor tip GECA
 • Indicatoare rutiere reflectorizante, indicatoare nume-stradă şi indicatoare număr imobil, indicatoare de securitate şi mijloace de semnalizare a lucrărilor în zona drumului public
 • Balize antiorbire cu sistem de prindere tip Vesta, Balize direcţionale cu indicare ocolire obstacol, cu suport
 • Benzi preformate pentru marcaj rutier – SCOTCH-LANE seria A 65X
 • Benzi prefabricate pentru marcaje rutiere -PREMARK
 • Procedeu de realizare a marcajelor rutiere longitudinale şi transversale
 • AIRELBE (S, SI) şi REFELBAX (F, FI )- produse pentru marcaje rutiere executate la cald
 • Benzi prefabricate pentru marcaje rutiere -PREMARK
 • Benzi preformate pentru marcaj rutiere – STAMARK 340, 380
 • Procedeu de realizare a marcajelor rutiere orizontale
 • Mastic bituminos tip RALUFUG 198
 • Mastic bituminos tip JOINTFILL
 • Membrane hidroizolatoare speciale tip SYSTEMATIC pentru poduri, viaducte şi pasaje rutiere
 • Membrane hidroizolatoare tip ARMEX BRIDGE ELASTO P 4mm,
 • P4mm cu TNT, PA 4mm pentru poduri, viaducte şi pasaje rutiere
 • MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ CU EMULSIE BITUMINOASĂ CATIONICĂ
 • Mixturi asfaltice armate
 • Mixturi asfaltice preparate la cald cu instalaţia tip SIM-TEM 150
 • Fibre celulozice pure sau în amestec cu fibre minerale ori sintetice, pentru realizarea mixturilor asfaltice stabilizate ITERFIBRA/C, ITERFIBRA/C plus, ITERFIBRA/CS, ITERFIBRA/CV
 • Material granular din deşeuri de sticlă pentru prepararea mixturilor asfaltice
 • Procedeu de preparare a mixturilor bituminoase in instalatia EASY BEACH
 • ADERENTASFALT – Mixtură asfaltică pe bază de emulsie bituminoasă turnată în strat subţire
 • Procedeu de preparare mixturi asfaltice cu instalatia LPX
 • Procedeu de obţinere a mixturilor asfaltice cu staţia fixă ART 220 – MARINI
 • Mixturi asfaltice preparate la cald
 • Mixturi asfaltice preparate la cald tip BA 8, BA 16, BAR 16, BAD 25
 • Mixturi asfaltice preparate la cald cu instalaţia TELTOMAT V/2
 • MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ LA RECE TIP VECTRA COLDMIX
 • Mixturi asfaltice cu aplicare la rece tip BITUPHALT
 • Mixturi asfaltice pentru straturi bituminoase subţiri la rece (tip Slurry Seal) realizate cu combina BREINING S 233 WD
 • Mixturi asfaltice reciclate la cald cu staţia mobilă MARINI tip ART 220
 • Mixturi asfaltice speciale
 • Mixtură asfaltică tip MASF 8 şi MASF 16 stabilizată cu fibră
 • Mixtura asfaltică tip BA 16a cu bitum aditivat
 • MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ TIP MIXTORE
 • MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ LA RECE TIP TIMIXTO
 • MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ LA RECE TIP GOTIC MASE 8
 • MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ CU EMULSIE BITUMINOASĂ CATIONICĂ
 • MIXTURĂ BITUMINOASĂ STOCABILĂ LA RECE PENTRU LUCRĂRI DE REPARAŢII DRUMURI
 • MIXTURĂ BITUMINOASĂ STOCABILĂ LA RECE TIP MS 8
 • MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ LA RECE TIP SYSTEMATIC
 • MIXTURĂ ASFALTICĂ STOCABILĂ LA RECE TIP CONMIXT
 • Procedeu de preparare a mixturilor bituminoase in instalatia EASY BEACH
 • Procedeu de aşternere a mixturilor asfaltice
 • Procedeu de aşternere a mixturilor asfaltice cu vibrofinisor BB 670
 • Procedeu de preparare mixturi asfaltice tip MASF 16m şi BAD 25m
 • PLASTIROC AGATE MICA- mortar pentru marcaje rutiere executat la rece
 • NISIP CONCASAT ŞI FILERIZAT 0/4
 • PANOURI PARAZĂPEZI METALICI
 • PANOURI GARDURI METALICE
 • PANOURI METALICE FONOABSORBANTE TIP SICOM
 • PARAPETE METALIC NEW JERSEY CLASA H4 DE PROTECTIE
 • PENTRU DRUMURI SI PODURI
 • PARAPETE DE PROTECŢIE PENTRU DRUMURI ŞI PODURI
 • Parapete din material plastic tip VESTA
 • PARAPETE METALIC CLASA H4a ŞI H4b DE PROTECTIE PENTRU DRUMURI SI PODURI
 • PARAPETE DE PROTECŢIE PENTRU DRUMURI
 • PARAPETE DE PROTECŢIE DIN BETON NEW JERSEY
 • PLASĂ DE SÂRMĂ METALICĂ ZINCATĂ DE PROTECŢIE LATERALĂ PENTRU DRUMURI
 • PROCEDEU FREYSSINET DE PRECOMPRIMARE TIP C SI TIP F (1F15, 3F15, 4F15, 5F15)
 • PROCEDEU DE PRECOMPRIMARE – ALGACABLE T15
 • PROCEDEU FREYSSINET DE PRECOMPRIMARE TIP C, TIP F şi TIP B
 • PROCEDEU DE PRECOMPRIMARE TIP M, D, G, E, EX, S, L, K şi F cu fascicule T15, T15S şi 1T15C
 • PROCEDEU FREYSSINET TIP C DE PRECOMPRIMARE
 • PROCEDEU FREYSSISOL PENTRU PĂMÂNT ARMAT CU PANOURI PREFABRICATE ŞI MATERIALE (ARMĂTURI) SINTETICE ŞI METALICE
 • PROCEDEU DE PRECOMPRIMARE TIP M 15, D15, G15, 1 E 15; T.T.M. 15, T.T.R. 15
 • SOIL 2000- produs de stabilizare a solului
 • BASE STABILIZER- produs de stabilizare a solului
 • Produse de stabilizare a solului tip SBM 10 şi SBM 50
 • Produs impermeabilizant – ELASTOCEM- pentru protecţia structurilor din beton
 • FOREVA TFC -Procedeu de ranforsare cu ţesătură din fibre de carbon a structurilor din beton, beton armat şi beton precomprimat
 • „BITUFOR”-Sistem ranforsat pentru lucrări de reabilitare
 • Procedeu de reciclare „in situ” a straturilor rutiere cu adaos de bitum spumat, ciment sau alţi lianţi
 • Procedeul Novacol de reciclare la rece “in situ”
 • Strat rutier stabilizat prin reciclare la rece in situ cu bitum spumat şi ciment
 • Procedeu de reciclare la rece a îmbrăcăminţilor bituminoase cu utilaje tip WIRTGEN
 • Stabilizare sistem rutier prin reciclare la rece Wirtgen cu lianţi hidraulici rutieri
 • Procedeu de reciclare la rece „in situ” a structurilor rutiere cu utilajul WR 2500
 • Procedeu de întreţinere şi reparare curentă a îmbrăcăminţilor rutiere cu utilajul PATCHMATIC STP 1008
 • Procedeu de întreţinere şi reparare curentă a îmbrăcăminţilor rutiere cu utilajul PATCHMATIC STP 1008
 • Procedeu de reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase „in situ” la rece cu utilajul SAVALCO
 • Procedeu de reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase şi din beton „in situ” la rece cu utilajul SCHAFER BLOW-PATCHER-TIP A
 • Procedeu de reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase
 • prin stropiri succesive cu echipamentul PATCHMATIC STP 1008
 • Procedeu de reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase „in situ” la rece cu utilajul SAVALCO
 • Procedeu de reparare a îmbrăcăminţilor rutiere cu utilajul SAVALCO SR 800
 • Procedeu de reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase şi din beton „in situ” la rece cu utilajul SCHAFER BLOW-PATCHER-TIP A
 • Procedeu de reparare a îmbrăcăminţilor bituminoase şi din beton „in situ” la rece cu utilajul
 • BLOW-PATCHER-HT-D
 • Procedeu de întreţinere şi reparaţii îmbrăcăminţi bituminoase prin stropiri succesive
 • PROCEDEU PENTRU REPARATII IMBRACAMINTI BITUMINOASE IN SITU LA RECE – SAVALCO
 • Procedeu de întreţinere şi reparaţii îmbrăcăminţi bituminoase prin stropiri succesive
 • Procedeu de reparaţii la rece tip READYMAC
 • Produs epoxipoliesteric tip IZOCOR BP pentru reparaţii suprafeţe din beton
 • Produs epoxidic tip MC DUR rapid Primer pentru reparaţii suprafeţe din beton
 • RIGOLE COLECTOARE DIN BETON POLIESTER SERIA ALFA – DRAIN
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE LA PODURI TIP PROCOM DX30, DX50, DX80
 • ECHIPAMENTE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP M65,
 • M80, M100, M150 şi M200
 • ECHIPAMENTE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP Wd60, Wd80, Wd110, Wd160 şi Wd230
 • ECHIPAMENT DE ACOPERIRE TIP N 50 A ROSTURILOR DE DILATAŢIE
 • ECHIPAMENTE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP M65, M80, M100, M150 şi M200
 • DISPOZITIV DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE
 • TIP MULTIFLEX S (S80, S100, S150, S200, S250, S350)
 • DISPOZITIV DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP Wd60
 • ECHIPAMENTE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP Wd80, Wd110, Wd160 şi Wd230
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE TIP ALGAFLEX T-AW
 • ECHIPAMENT DE ACOPERIRE TIP N 50 A ROSTURILOR DE DILATAŢIE tip FREYSSINET
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE
 • TIP WSG (WSG160÷WSG1200) -REISNER
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE TIP RWSF (RWSF80, RWSF65X, RWSF105X, RWSF30U)-REISNER
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE TIP FINGER (F80÷F880) – REISNER
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE TIP EUROFLEX (M45÷M330; M30U) -REISNER
 • Dispozitive de acoperire a rosturilor pentru poduri (REJ 50, 42, 52, 70, 80, 100, 160, 230, 330) tip INTERBUNA
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE LA PODURI TIP TTM
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATAŢIE TIP ALGAMOD LW
 • DISPOZITIV DE ACOPERIRE A ROSTURILOR TIP Wd60
 • DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR DE DILATA}IE TIP ALGAFLEX T30, T50, T80, T160
 • SEMAFOARE CU LED-URI PENTRU SIGURANŢA CIRCULAŢIEI
 • Semafoare pentru dirijarea circulatiei
 • Semafoare cu LED-uri pentru dirijarea circulaţiei
 • Semafoare pentru dirijarea circulatiei
 • Semafoare cu LED-uri pentru dirijarea circulaţiei
 • Benzi preformate termoplastice pentru semnalizare rutieră orizontală -FLEXILINE
 • SISTEM DE ANCORARE CHIMICĂ W-VHP ŞI W-VAD
 • Procedeu pentru realizarea pieselor de racordare şi accesoriipentru sisteme de ventilaţii, tip LOIAL
 • Procedeu de stabilizare cu lianţi hidraulici şi bitum spumat
 • Tehnologie de stabilizare a pământurilor cu lianţi hidraulici rutieri de tip DOROPORT TB
 • Stabilizare sistem rutier prin reciclare la rece HAMM cu lianţi hidraulici rutieri
 • EARTHZYME- produs pentru stabilizarea solului
 • Sistem TERRA- produs de stabilizare a solului
 • BIOSTAB- Procedeu de stabilizare a solului
 • PERMA-ZYME 11X- Produs pentru stabilizarea solului
 • DRUMZIN- produs pentru stabilizarea solului
 • ALPHASOIL® 06- produs pentru stabilizarea solului
 • Procedeu de stabilizare a stratului de balast sau pământ cu bitum spumat şi/sau lianţi hidraulici cu freza tip WIRTGEN
 • PERMA-ZYME 11X- stabilizator chimic pentru drumuri de pământ
 • PROCEDEU DE EXECUŢIE A STRATURILOR BITUMINOASE FOARTE SUBŢIRI LA RECE
 • Straturi bituminoase foarte subţiri la rece cu emulsie
 • STRUCTURI DE REZISTENŢĂ DIN TABLĂ ODULATĂ PENTRU PODURI, PODEŢE, CODUCTE ŞI REZERVOARE
 • EARTHZYME- produs pentru stabilizarea solului
 • SISTEM DE ANCORARE CHIMICĂ W-VHP ŞI W-VAD
 • Sistem hidroizolator tip ARMEX BRIDGE pentru poduri, viaducte şi pasaje rutiere
 • TUBOSIDER – PRODUSE DIN TABLĂ ONDULATĂ PENTRU PODURI, PODEŢE ŞI CONDUCTE
 • HAMCO – PRODUSE DIN TABLĂ ONDULATĂ PENTRU PODURI ŞI PODEŢE
 • Produse de rezistenţă din tablă ondulată tip VIACON
 • VOESTALPINE – PRODUSE DE REZISTENŢĂ DIN TABLĂ ONDULATĂ PENTRU PODURI ŞI PODEŢE
 • TUBOSIDER – PRODUSE DIN TABLĂ ONDULATĂ PENTRU PODURI, PODEŢE ŞI CONDUCTE
 • VOESTALPINE – PRODUSE DE REZISTENŢĂ DIN TABLĂ ONDULATĂ PENTRU PODURI ŞI PODEŢE
 • HAMCO – PRODUSE DIN TABLĂ ONDULATĂ PENTRU PODURI ŞI PODEŢE
 • Produse de rezistenţă din tablă ondulată tip VIACON
 • Produse de rezistenţă din tablă ondulată pentru poduri şi podeţe tip STRENCOR
 • Tiranţi ancorati în teren tip TTM
 • Separator de trafic cu dispozitiv de avertizare
 • Dispozitive 3M pentru reducerea vitezei
 • Modul limitator de viteză pentru trafic rutier
 • LOIAL – Echipament automat de dirijare a traficului rutier
 • LOIAL – Echipament automat de dirijare a traficului rutier
 • Sistem automat pentru dirijarea, supravegherea, informarea şi gestiunea traficului rutier tip ATP, TCS, EMC, MONICA, SUCCESOR
 • Sistem automat pentru dirijarea, supravegherea, informarea şi gestiunea traficului rutier tip ATC, ITC, EMC, MONICA, SUCCESOR
 • Dispozitive ARTEGO de limitare a vitezei pe drumurile publice
 • Praguri limitatoare de viteză pentru trafic rutier
 • Modul limitator de viteză pentru trafic rutier
 • Mijloace de siguranta tip GECA
 • Module liniare limitatoare de viteză tip VESTA pentru traficul rutier
 • Separator de sens tip VESTA
 • Stâlpi lamelari de ghidare, stâlpi de limitare trafic pietonal si conuri de dirijare
 • Stâlpi lamelari de ghidare Stalpi limitare trafic pietonal Conuri de dirijare
 • Separator de sens tip VESTA
 • Procedeu de execuţie a tratamentelor bituminoase cu utilajul SCHÄFER
 • Procedeu de execuţie a tratamentelor bituminoase simple, duble şi duble inverse
 • Procedeu de execuţie a tratamentelor bituminoase simple, duble şi duble inverse
 • Procedeu de execuţie a tratamentelor bituminoase
 • Procedeu de execuţie a tratamentelor bituminoase simple, duble şi duble inverse
 • Sistem protecţie poduri rutiere format din: grund epoxidic sau grund anorganic cu zinc, vopsea intermediară epoxidică şi email acrilo-poliuretanic polidur E 3900
 • Vopsea ecologică pentru marcaj rutier – QUARTZ FV 5009- 3A
 • KP AGGLOMERAT 4710-152 – vopsea bicomponentă la rece pentru marcaje rutiere
 • HPM V – vopsea termoplastică pentru marcaje rutiere
 • Vopsea de marcare rutieră ecologică-EMLIN 8000 HS-eco
 • Vopsea ecologică pentru marcaj rutier – QUARTZ FV 5009- 3A
 • Vopsea de marcare rutieră ecologică-EMLIN 8000 HS-eco
 • Vopsea de marcaj rutier: EMLIN 8000; EMLIN 8000 HS
 • Vopsea de marcare rutieră 4901 MS
 • Vopsea pentru marcaj rutier “NEOMARK” V 8010HS-alb şi V 801023HS-galben
 • Vopsea de marcaj rutier: EMLIN 8000; EMLIN 8000 HS
 • Vopsea pentru marcaj rutier pe baza de solvent – QUARTZ FV 5009- 3
 • SIGNALIT HMN EXTRA – Produs bicomponent pentru marcaj rutier
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip THERMOLIT G05
 • Vopsea de marcaj rutier pe bază de apă –VELUQUA
 • Vopsea de marcaj rutier C.N. – PROTECT
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip TEXTUREFLEX
 • Vopsea de marcaj rutier seria 4451 Z
 • Vopsea marcaj rutier VELUVINE tip MARQUALITE ROSE şi FLAMUCO RAPID
 • Vopsele de marcaj rutier pe bază de solvent (STOLLREFLEX D 1163) şi în dispersie apoasa (HELABITOL WB, LIMBOROUTE LW 48)
 • Vopsea marcaj rutier SWARCOMARK SV 200 pe bază de solvent
 • Vopsea acrilică de marcaj rutier seria 422
 • Vopsea acrilică de marcaj rutier 2K
 • Vopsea marcaj rutier SWARCOMARK SV 210 pe bază de solvent
 • KP AGGLOMERAT 4710-152 – vopsea bicomponentă la rece pentru marcaje rutiere
 • HPM V – vopsea termoplastică pentru marcaje rutiere
 • Vopsea pentru marcaj rutier “NEOMARK” V 8010HS-alb şi V 801023HS-galben
 • Vopsele de marcaj rutier pe bază de solvent: LACANAU şi NIMBA
 • Vopsea de marcaj rutier în dispersie apoasă-AMAZONE
 • VOPSELE PENTRU MARCAJE RUTIERE : 448-001-alb, 448-002- galben, 448-950/2R alb, 448-949 galben, 448-951 alb, 448-004 galben
 • SWARCOTHERM HP 25- Masă plastică aplicată la cald pentru marcaje rutiere
 • AGGLOTHERM 40S- Masă plastică aplicată la cald pentru marcaje rutiere
 • Vopsea marcaj rutier SWARCOMARK SV 100 pe bază de apă
 • Vopsele de marcaj rutier pe bază de solvent (PLASTIROUTE HS 8) şi în dispersie apoasa (AQUAPLAST, PLASTIROUTE UWS RF 8/2)
 • Vopsea termoplastica pentru marcaje rutiere CLEANOSOL 37SC20EE
 • LIMBOPLAST D 468- Masă plastică bicomponentă aplicată la rece pentru marcaje rutiere
 • Vopsea de marcare rutieră 4901 MS
 • Vopsea de marcaj rutier: EMLIN 8000; EMLIN 8000 HS
 • Vopsea pe bază de solvent pentru marcaje rutiere -REMO 100EQ
 • Vopsea bicomponentă pentru marcaje rutiere pe baza de masa plastica -REMO 2000
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip CRYSTALEX
 • THERMOPLASTIK B25-vopsea termoplastică pentru marcaje rutiere
 • Vopsea marcaj rutier LIMBOROUTE LW 48 pe bază de apă
 • Vopsea marcaj rutier LIMBOROUTE K 835 pe bază de solvenţi organici
 • LIMBOPLAST D 480- Masă plastică bicomponentă aplicată la rece pentru marcaje rutiere
 • Vopsea pentru marcaj rutier pe baza de solvent – QUARTZ FV 5009- 3
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip TEXTUREFLEX
 • Vopsea marcaj rutier STICKY RUTIER pe bază de solvent
 • Vopsea de marcaj rutier în dispersie apoasă-AMAZONE
 • Vopsele de marcaj rutier pe bază de solvent: LACANAU şi NIMBA
 • Sistem bicomponent pentru marcaje rutiere pe baza de masa plastica tip PLR CRYL KALTPLASTIK FP-3K
 • Vopsea termoplastica de marcaj rutier tip CRYSTALEX
 • VOPSELE PENTRU MARCAJE RUTIERE : 448-001-alb, 448-002- galben, 448-950/2R alb, 448-949 galben, 448-951 alb, 448-004 galben
 • Vopsea termoplastica pentru marcaje rutiere CLEANOSOL 37SC20EE
 • Vopsele de marcaj rutier –VELUQUA şi VELUPLAST AIGRETTE
 • Vopsele de marcaj rutier pe bază de solvent (PLASTIROUTE HS 8) şi în dispersie apoasa (AQUAPLAST, PLASTIROUTE UWS RF 8/2)
 • Vopsea de marcaj rutier pe baza de solvent – SMITSOPLAST4317
 • Produse mono si bicomponente pentru marcaje rutiere pe baza de masa plastica –
 • LIMBOTHERM HP 25, 2K STRUCTURPLASTIK D 480, KSP 120 UNIVERSAL
 • VOPSELE TERMOREZISTENTE PRIOVOLOS PENTRU PROTECŢIA SUPRAFEŢELOR METALICE
 • Vopsele termoplastice de marcaj rutier tip THERMOLIT G05 şi THERMOFLEX
 • Sisteme bicomponente pentru marcaje rutiere pe baza de masa plastica -REMO 2000 şi REMO 2000 structurat