OEVCP – I N C E R T R A N S – OC

Principalele produse supuse certificării de către OEVCP – I N C E R T R A N S – OC sunt:

OEVCP – I N C E R T R A N S – OC din cadrul Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A, activează în România de peste 20 de ani în certificarea produselor utilizate în construcţii.

 

OEVCP – I N C E R T R A N S – OC este acreditat de Asociaţia de Acreditare din România – RENAR avand Certificatul de Acreditare cu nr. 068 ON reînnoit în 10.06.2017 al Asociaţiei de Acreditare din România – RENAR, fapt ce atesta ca Organismul de certificare din cadrul S.C. Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A, satisface cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013, fiind competent să realizeze sarcinile specifice de Evaluare şi Verificare a Constanţei Performanţei produselor pentru construcţii, sarcini prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Europei.

 

OEVCP – I N C E R T R A N S – OC a fost recunoscut conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2447 din 6 august 2013 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu nr. 524/21 august 2013. 

 

OEVCP – I N C E R T R A N S – OC este notificat la Comisia Europeana avand nr. 1833/10.09.2013 pentru Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului a OEVCP INCERTRANS-OC din cadrul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A și poate fi accesat pe site-ul New Approach Notified and Designated Organisations – NANDO.

link: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf

Principalele produse supuse certificării de către OEVCP – I N C E R T R A N S – OC sunt:

  • agregate de carieră, balastieră, agregate artificiale (zgură), agregate reciclate
  • mixturi asfaltice, emulsii bituminoase, bitumuri 
  • betoane, mortare, elemente prefabricate 
  • geotextile, geogrile pentru drumuri, poduri, aeroporturi, etc
  • aditivi pentru betoane
  • cărămizi
  • aparate de reazem, dispozitive antiseismice, izolatori
  • indicatoare rutiere, butoni, dispozitive retroreflectorizante, stâlpi de ghidare, parapeți de protecție
  • gabioane.

 

OEVCP – I N C E R T R A N S – OC certifica produse pentru constructii în cadrul Uniunii Europene, avănd beneficiari din Spania, Croația, Italia, Federația Rusă, Polonia.

Toate domeniile reglementate în construcții pentru care putem emite certificate de conformitate pentru controlul producției în fabrică (sistem 2+) și certificate de constanță a performanței (sistem 1) sunt trecute în anexa certificatului de acreditare nr. 068 ON reînnoit în 10.06.2017 (actualizată în 05.07.2018) al Asociaţiei de Acreditare din România – RENAR.