Participare la SALONUL CERCETARII Românești

25-27 octombrie 2017

S.C. INCERTRANS S.A. a participat în perioada 25-27 octombrie 2017 la Salonul Cercetării Românești, intitulat „Conceput în România 2017

În cadrul salonului au fost expuse mai multe produse și tehnologii noi pentru care SC INCERTRANS SA s-a implicat în activitatea de cercetare, în domeniul încercărilor de laborator, în cel de agrementare și de certificare de produse.

Au fost expuse două postere cu următoarele teme de cercetare:

1)      Cercetare inovativă asistată de calculator în domeniul materialelor de sinteză eficiente din punct de vedere al utilizării în infrastructura rutieră. Obiectivul cercetării este îmbunătățirea infrastructurii rutiere la nivel local, regional și național, prin obținerea de noi materiale de sinteză eco-eficiente. Se urmărește îmbunătățirea calității materialelor finite și creșterea productivității muncii.

2) Structurarea rețelelor de tip “HUB-AND-SPOKE” de transport intermodal ținând cont de strategiile europene. În cadrul cercetării este stabilită o metodologie de amplasare a terminalelor intermodale de transport prin utilizarea modelelor matematice şi de simulare  şi în final se determină soluţiile pentru asigurarea eficace, eficientă şi prietenoasă cu mediul a nevoilor de deplasare a bunurilor pe teritoriul naţional.

În cadrul Salonului au fost prezenți și doi parteneri Incertrans:

1)      American Roads – prin Dl. Director Constantin Nicolae HAȚEGANU, care a expus un poster cu tehnologia de stabilizare pe baza liantului enzimatic Perma-Zyme 11X, tehnologie agrementată de SC INCERTRANS SA.

2)      Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare și Membrane (CCMMM SA) – prin Dl. Director Marin RADU, care a expus un poster cu o tehnologie integrată pentru stabilizarea straturilor de fundație și prepararea mixturilor asfaltice compozite ecologice (StabisolPlus – Agrement tehnic nr. 004-07/1468-2015 și modificator pentru bitum rutier CAPS – Agrement tehnic nr. 004-07/1543-2017).

Exponatele prezentate în cadrul salonului au fost:

–          Cub beton (încercat la rezistență la compresiune la 28 zile);

–          Cub piatră naturală;

–          Pavele interblocabile;

–          Epruvete Marshall confecționate la ciocan cu impact (încercări statice);

–          Vopsea de marcaj rutier;

–          Bitum rutier;

–          Epruvete mixtură confecționate la presa giratorie (încercări dinamice);

–          Carote de pământ stabilizat cu enzimă Perma-Zyme 11X (încercate la compresiune);

Imagine care surprinde evenimentul de deschidere al Salonului:

Deschidere Eveniment

Imagine de la standul SC INCERTRANS SA:

Stand Eveniment

29.10.2017

Director Științific

Prof.dr.ing.Miron Zapciu