POLITICA SC INCERTRANS SA CU PRIVIRE LA INCERTRANS-OC
DECLARATIA CONDUCERII SC INCERTRANS SA

Conducerea INCERTRANS considera ca INCERTRANS-OC,ca organism de certificare a conformitatii produselor, contribuie la cresterea indicatorilor de siguranta in constructia drumurilor,podurilor,porturilor si aeroporturilor si la respectarea reglementarilor si legislatiei aplicabile, in interesul furnizorilor si al consumatorilor de produse.
INCERTRANS-OC constituie un element de baza in mentinerea prestigiului INCERTRANS si a imaginii de serviciu public in slujba consumatorului.Activitatea de certificare a INCERTRANS-OC trebuie sa se desfasoare in conformitate cu prevederile SR EN 45011:2001.
INCERTRANS-OC trebuie sa actioneze la nivel national in directia cresterii nivelului de incredere in certificatele de conformitate acordate si a obtinerii recunoasterii internationale a acestora.
In vederea mentinerii si imbunatatirii serviciilor de certificare a conformitatii produselor , Conducerea INCERTRANS se angajeaza:
– sa asigure si sa mentina personalul competent si infrastructura necesare INCERTRANS-OC,pe timp nelimitat,neconditionat de rezultatele financiare ale activitatii de certificare ;
-sa supravegheze reprezentarea echilibrata a sferelor de interese in structura Consiliului pentru asigurarea impartialitatii;
-sa nu implice personalul INCERTRANS-OC in alte activitati decat cele de certificare a produselor;
-sa respecte independenta,obiectivitatea si impartialitatea INCERTRANS-OC in procesul de luare a deciziilor privind certificarea;
-sa reduca costurile de functionare si sa asigure cresterea eficientei activitatii;sa asigure functionarea organismului de certificare prin alocarea resurselor necesare;
-sa asigure protectia informatiilor confidentiale,a rezultatelor activitatii specifice de certificare si a dreptului de proprietate al clientilor asupra rezultatelor;
-sa se asigure ca personalul implicat in activitatea de evaluare a conformitatii si certificare nu este implicat direct in proiectarea sau fabricarea produsului supus certificarii pentru a nu compromite impartialitatea.
Politicile specifice fac parte integranta din prezenta politica generala in domeniul calitatii si sunt incluse in documentul “Politici-P”, care se actualizeaza ori de cate ori este necesar.
Managementul de varf se asigura ca aceasta politica este comunicata ,inteleasa si mentinuta la toate nivelurile organismului si este analizata pentru adecvarea ei continua.
In calitate de Director General al  INCERTRANS , ma angajez sa contribui la cresterea eficacitatii sistemului de management al calitatii propriu organismului si a satisfacerii cerintelor clientilor sai pentru care voi aloca toate resursele necesare.

DIRECTOR GENERAL,
ing.GEORGE DANIEL COSTACHE