DECLARATIA CONDUCERII ORGANISMULUI DE CERTIFICARE PRIVIND
“POLITICA GENERALA REFERITOARE LA CALITATE SI OBIECTIVELE CALITATII”

Politica Organismului de Certificare INCERTRANS-OC este formulata oficial conform cerintelor standardului SR EN ISO 45011:2001, a prevederilor legislative in domeniu si a reglementarilor interne ale organizatiei privind calitatea.
Conducerea si personalul Organismului de Certificare Produse al INCERTRANS-OC se angajeaza sa determine ,prin valorificarea potentialului de competenta si autoritate cresterea indicatorilor de siguranta in constructia drumurilor,podurilor,porturilor si aeroporturilor precum si respectarea reglementarilor si legislatiei aplicabile, prin asigurarea de servicii competente in vederea certificarii produselor destinate constructiilor.
INCERTRANS-OC isi propune ca obiective generale:
-mentinerea acreditarii RENAR in raport cu prevederile SR EN 45011:2001;
-mentinerea notificarii CTPC si desemnarii in Consiliul Europei ca Organism de Certificare Produse;
-extinderea domeniului de acreditare pentru produse din domeniul constructiilor,in domeniile reglementate de Ordonanta nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor ,alinierea serviciilor de certificare prin calitatea lor la standardele europene si internationale pentru certificare;
-informarea si tratarea corecta a furnizorilor si utilizatorilor produselor certificate, punand pe primul plan cerintele de reglementare;
-asigurarea unui climat si a unui sistem de comunicare eficient, intre INCERTRANS-OC si solicitantt de certificare, inclusiv de circulatie a informatiilor legate de procesul de certificare;
-asigurarea resurselor , a mediului de lucru si a personalului , adecvate volumului de munca si tipurilor de activitati, luand in consideratie prioritatea principiilor de impartialitate,obiectivitate ,confidentialitate si profesionalism;
-analiza periodica a deciziilor privind certificarea , a politicii privind calitatea si a eficacitatii sistemului de management al calitatii aplicat;
-formularea si cunoasterea obiectivelor de calitate la toate nivelurile organizatiei;
-imbunatatirea continua a activitatii desfasurate este unul din cele mai importante deziderate ale INCERTRANS-OC fiind o cerinta a beneficiarilor serviciilor de certificare, a utilizatorilor produselor certificate, a autoritatii si a societatii civile.
Managementul de varf se asigura ca aceasta politica este comunicata,inteleasa si mentinuta la toate nivelurile organismului si este analizata pentru adecvarea ei continua.
In calitate de Director al Organismului de Certificare INCERTRANS-OC, ma angajez sa contribui la cresterea eficacitatii sistemului de management al calitatii propriu organismului si a satisfacerii cerintelor clientilor sai, pentru care voi aloca toate resursele necesare in calitate de Director al Organismului de Certificare INCERTRANS-OC , ma angajez sa depun toate eforturile pentru realizarea celor declarate prin prezenta.

Certificat de Acreditare: RENAR

DIRECTIA CERTIFICARE INCERTRANS-OC,