Politica in domeniul calitatii pentru laboratorul INCERTRANS

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL INCERTRANS SA privind “POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PENTRU LABORATORUL DE INCERCARI INCERTRANS”

Prin prezenta declaratie Directorul General al INCERTRANS SA defineste obiectivele politicii sistemului de management pentru Laboratorul de Incercari INCERTRANS si actiunile pe care le intreprinde, in vederea desfasurarii activitatilor in acord cu cerintele clientilor si ale reglementarilor aplicabile, referitoare la laboratoarele de incercari.

 

Principalele obiective ale politicii sistemului de management pentru Laboratorul de Incercari INCERTRANS sunt :

 • obtinerea acreditarii RENAR pentru Laboratorul de Incercari INCERTRANS in conformitate cu SR EN ISO/IEC 17025:2018 ;
 • obtinerea reinnoirii acreditarii RENAR pentru Laboratorul de Incercari INCERTRANS;
 • mentinerea si consolidarea prestigiului castigat privind activitatea Laboratorului de Incercari INCERTRANS in domeniul expertizelor, incercarilor si verificarilor de laborator specifice materialelor si lucrarilor din sectorul constructiilor;
 • mentinerea clientilor actuali si atragerea altora noi;
 • satisfacerea permanenta a exigentelor organismelor abilitate si ale legislatiei in vigoare privind obtinerea / mentinerea autorizarilor si acreditarilor necesare desfasurarii activitatii;
 • cresterea permanenta a competentei Laboratorului de Incercari INCERTRANS, a calitatii serviciilor oferite si constientizarea importantei indeplinirii atat a cerintelor clientului, cat si a celor statutare si de reglementare;
 • cresterea eficientei economice a activitatii desfasurate.

Pentru atingerea acestor obiective conducerea INCERTRANS SA a intreprins si mentine o serie de actiuni:

 • mentinerea si imbunatatirea la toate nivelurile de activitate ale Laboratorului de Incercari INCERTRANS a unui sistem de management performant, avand obiective clare, planificate si masurabile, in deplin acord cu reglementarile aplicabile si cu prevederile sistemului de management dezvoltat si implementat in INCERTRANS SA; 
 • asigurarea ca integritatea sistemului de management se pastreaza atunci cand sunt planificate si implementate modificari ale sistemului de management;
 • promovarea unei imagini corecte a Laboratorului de Incercari INCERTRANS si a serviciilor pe care acesta le poate oferi clientilor sai;
 • asigurarea impartialitatii, independentei si integritatii personalului de laborator, inclusiv excluderea oricarei influente exterioare asupra rezultatelor activitatii Laboratorului;
 • asigurarea ca INCERTRANS SA nu va exercita presiuni de nici un fel asupra laboratorului sau personalului sau si ii va lasa deplina libertate in probleme tehnice si stiintifice;
 • asigurarea unui nivel inalt de pregatire tehnica si stiintifica a personalului si a dotarii tehnice necesare desfasurarii activitatilor pentru care este abilitat;
 • asigurarea furnizarii de dovezi ale angajamentului pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de management si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia ;
 • asigurarea ca personalul este constient de relevanta si importanta activitatilor lor si de modul in care contribuie la atingerea obiectivelor sistemului de management; 
 • asigurarea ca sunt stabilite procesele de comunicare adecvate in cadrul laboratorului si ca are loc comunicarea in ceea ce priveste eficacitatea sistemului de management; 
 • asigurarea ca politicile si obiectivele sunt cunoscute si implementate la toate nivelurile laboratorului;
 • asigurarea identificarii in mod continuu a riscurilor si oportunitatilor; 
 • dezvoltarea relatiilor de colaborare cu alte laboratoare sau institutii de specialitate ;
 • preocuparea continua privind reducerea cheltuielilor de functionare directe si indirecte.

Directorul Tehnic al Laboratorului de Incercari INCERTRANS este desemnat pentru implementarea, documentarea si conducerea planificata a sistemului de management al calitatii in cadrul laboratorului, conform SR EN ISO / IEC 17025 :2018  si isi asuma responsabilitatea asigurarii conformitatii cu referentialele in vigoare, conform angajamentului de buna practica si declaratiei deontologice.

 

Responsabilul sistemului de management laborator (RSML) are autoritatea si responsabilitatea de a asigura gestiunea tuturor documentelor sistemului de management laborator si de a verifica daca cerintele acestuia sunt implementate si mentinute. 

 

Responsabilul sistemului de management laborator (RSML) are acces direct la managementul la cel mai inalt nivel unde se iau deciziile referitoare la politica sau resursele laboratorului.

 

Responsabilul cu Metrologia Laboratorului de Incercari INCERTRANS raspunde de inregistrarea, evidenta si etalonarea metrologica a echipamentelor de masurare din dotare.

 

Politica sistemului de management se adreseaza angajatilor INCERTRANS SA cu atributii in desfasurarea activitatilor laboratorului, indiferent de locul de munca sau nivelul de pregatire al acestora. Acestia au obligatia de a indeplini cerintele stabilite in manual, proceduri, instructiuni de lucru si alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate.