1.Reabilitare DJ 211A km 0+100…km 14+400 ,  BORDEI VERDE-VIZIRU

Realizarea proiectului de catre SC INCERTRANS  SA s-a facut in scopul facilitarii accesului la infrastructura de afaceri din zonele aflate sub restructurare precum si din zonele cu investitii in desfasurare din judetul Braila.Din punct de vedere administrativ, sectorul de drum judetean 211A,  ce a facut subiectul expertizei tehnice, s-a desfasurat pe teritoriul judetului Braila .
Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea de studii de teren , studii topografice precum si studii geotehnice.Ridicarile topografice au fost asigurate de catre proiectant si s-au realizat in sistem de protectie “STEREO 70” , avand ca plan de referinta pentru cote “Marea Neagra 1975”.
link: BORDEI VERDE -VIZIRU

2.Reabilitare DJ 212A km 42+100…km 59+000, BRAILA-MARASU

Pentru elaborarea proiectului s-au facut studii geotehnice care au avut ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate precum si a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare si a naturii acestora.Studiul a fost elaborat  de SC INCERTRANS SA pe baza observatiilor hartilor de detaliere,  a prospectiunilor de teren si a analizelor de laborator .Zona cercetata apartine Baltii Brailei.

3.Reabilitare sistem rutier pe DJ 709,km 51+000…km 60+000, GURBA- CERNEI

Drumul judetean DJ 709,care apartine judetului Arad,  are doua benzi de circulatie cu parte carosabila de 6,00m si acostamente de cate 1,00m fiecare iar  imbracamintea a fost  realizata in anul 1975.
Sursele de finantare a investitiei s-au constituit in conformitate cu legislatia in vigoare si  au constat din fonduri alocate conform HG 577/1997. La baza intocmirii documentatiei au stat studiile topografice si geotehnice, intocmite de SC INCERTRANS si SC GEOPROIECT SRL , care au avut ca scop stabilirea latimii partii carosabile a platformei drumului impreuna cu zonele adiacente acestora si stabilirea grosimii fundatiei existente , ce poate fi utilizata in cadrul lucrarilor de reabilitare.