PRODUCTICA 2021

Innovative technologies, products and services /

Tehnologii, produse și servicii inovative

1 A new approach to the incubation of Innovative SME / O nouă abordare privind incubarea IMM-urilor din domeniul de activitate cercetare-dezvoltare

Autori: Ana-Mihaela BRĂDEANU, Adriana NICOLAE, Carmen ILIN-IANCU

2 New asphalt mixtures used on airport movement surfaces / Utilizarea mixturilor asfaltice la realizarea suprafețelor de mișcare aeroportuare

Autori: Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA, Nicoleta ENE, Laurențiu STELEA

3 Use of asphalt mixtures for road infrastructure / Utilizarea mixturilor asfaltice în structurile rutiere

Autori: Nicoleta-Mariana ENE, Costel GHEORGHE, Cătălin DIMA

4 Eco-innovative technology for the use of recycled glass waste in road infrastructure works / Tehnologie eco-inovativă de utilizare a deșeurilor reciclate din sticlă în lucrările de construcții

Autori: Monica COSTEI, Nicoleta IONESCU, Cătălin DIMA, Nicoleta ENE

5 The parallel between certification and technical assessment of construction products / Paralelismul dintre certificarea și agrementarea produselor pentru construcții

Autori: Nicoleta IONESCU, Monica COSTEI, Ira MIHAIL

Autori: Anca BÂRLĂDEANU, Marcel IACOB, Flavius GRIGORE

6 INCERTRANS S.A. – Implementation and certification of management systems / INCERTRANS S.A. – Implementarea și certificarea sistemelor de management

Autori: Ira MIHAIL, Flavius CLADOVEANU, Monica COSTEI

7 Design and procedure used for optimizing road traffic at an intersection / Procedură de optimizare a traficului rutier într-o intersecție

Autori: Flavius GRIGORE, Anca BÂRLĂDEANU, Petruț CLADOVEANU, Raul ȘAIN