In domeniul protectiei mediului  administrarea zgomotului ambiental joaca un rol din ce in ce mai important: de la evaluarea si masurarea nivelurilor si rezolvarea plangerilor la cartografierea acustica, de la zonarea acustica la limitarea valorilor de emisie.

Realizarea hartilor de zgomot este una din metodele moderne de evaluare a poluarii acustice urbane.

O harta de zgomot este harta unei aglomerari urbane sau a unei zone geografice colorata in conformitate cu nivelul de zgomot.

In Uniunea Europeana exista Directiva 49/2002 care stabileste o baza comuna pentru evaluarea si combaterea zgomotului ambiental in tarile UE.
In conformitate cu EU END 49/2002 preluata in Romania prin HG 321/2005, in Romania s-au realizat hartile de zgomot pentru orasele mari. INCERTRANS a realizat in cursul anului 2008 Harta de zgomot pentru Municipiul Iasi.

 

PLANUL DE ACTIUNI PENTRU REDUCEREA NIVELURILOR DE ZGOMOT IN MUNICIPIUL IASI

contract:40764/2008
link:www.primaria-iasi.ro/uploads/IasiZgomot.pdf

In cursul anului 2008 INCERTRANS a elaborat Hartile Strategice de Zgomot pentru Municipiul Iasi.Aceasta activitate s-a desfasurat etapizat, urmarind cerintele caietului de sarcini si respectand normele legale in vigoare. Astfel, aceste harti au fost realizate prin masuratori pe teren  si calcule teoretice pe intreaga suprafata a orasului.

Pentru fiecare sursa de zgomot s-a realizat o harta , pentru cei doi parametri acustici prevazuti in Hotararea de Guvern nr.321/2005 republicata.   Aceste harti au fost insotite de un raport complet care descrie etapele strabatute pana la finalizarea cartografierii acustice.
Sinteza cartarii zgomotului este actiunea de a prezenta evaluarea rezultatelor obtinute in urma realizarii fiecarei harti strategice de zgomot in vederea implementarii Directivei Europene de realizare a hartilor acustice si a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot:

  • trafic rutier
  • trafic feroviar(tren,tramvai)
  • zgomot industrial
  • trafic aerian-nu este cazul ( nu exista harta de conflict)

In urma cartarii zgomotului au fost elaborate hartile de conflict prin care au fost stabilite zonele cu depasiri ale nivelurilor de zgomot pentru fiecare sursa de zgomot in parte. Astfel, s-a constatat faptul ca sursa de zgomot care afecteaza cei mai multi locuitori ai municipiului este cea datorata traficului rutier , urmata de zonele industriale.De asemenea, s-a constatat ca sursa de zgomot datorata traficului aerian nu are impact negativ asupra populatiei din punct de vedere al depasirii nivelului de zgomot.