Adunarea Generală a Acționarilor – 2012

21.11.2012

1. Convocator AGEA.

2. Raport CNVM si BVB.

3. Nr. actiuni si drepturi de vot.

4. Proiecte de hotarari.

5. Formulare de vot procuri, buletine de vot.

6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

7. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 (forma consolidata).

8. Documente si materiale juridice AGA

 

26.04.2012

1. Convocator AGOA.

2. Raport CNVM si BVB.

3. Nr. actiuni si depturi de vot.

4. Proiecte de hotarari.

5. Formulare de vot, procuri, buletine de vot.

6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

7. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 (forma consolidata).

8. Documente si materiale informative AGOA.

 

19.04.2012

1. Convocator AGEA si AGOA.

2. Raport CNVM si BVB.

3. Nr. actiuni si depturi de vot.

4. Proiecte de hotarari.

5. Formulare de vot, procuri, buletine de vot.

6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

7. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 (forma consolidata).

8. Documente si materiale juridice AGEA / AGOA.

 

28.02.2012

1. Convocator AGEA si AGOA.

2. Raport CNVM si BVB.

3. Nr. actiuni si drepturi de vot.

4. Proiecte de hotarari.

5. Formulare de vot procuri, buletine de vot.

6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

7. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 (forma consolidata).

8. Documente si materiale juridice AGA

9. Raport Curent Lipsa Cvorum