Adunarea Generală a Acționarilor – 2013

29 – 30.04.2013

1. Convocator AGOA.

2. Raport CNVM si BVB.

3. Nr. actiuni si drepturi de vot.

4. Proiecte de hotarari.

5. Formulare de vot procuri, buletine de vot.

6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

7. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 (forma consolidata).

8. Documente si materiale juridice AGA

9. Completare ordine de zi pag. 1
10. Completare ordine de zi pag. 2
11. BULETIN VOT CORESPONDENTA dupa completare ordine de zi pag. 1
12. BULETIN VOT CORESPONDENTA dupa completare ordine de zi pag. 2

13. Buletin Vot dupa completare ordine de zi

14. Procuri dupa completare ordine de zi PF Juridica pag. 1
15. Procuri dupa completare ordine de zi PF Juridica pag. 2

16. Procuri dupa completare ordine de zi PF Fizica pag.1
17. Procuri dupa completare ordine de zi PF Fizica pag.2

18. Proiecte de hotarari dupa completare ordine de zi pag. 1
19. Proiecte de hotarari dupa completare ordine de zi pag. 2

20. Raport curent completare oridne de zi pag. 1
21. Raport curent completare oridne de zi pag. 2

22. Raport curent completare oridne de zi Publicare Ziar Bursa
23. Raport curent completare oridne de zi Publicare Confirmare FAX

Raportul anual conform regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru anul 2012

09.01.2013

1. Convocator AGEA.

2. Raport CNVM si BVB.

3. Nr. actiuni si drepturi de vot.

4. Proiecte de hotarari.

5. Formulare de vot procuri, buletine de vot.

6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

7. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 (forma consolidata).

8. Documente si materiale juridice AGA

10/11-07.2013

1. Convocator AGOA/AGEA.
2. Raport CNVM si BVB.
3. Nr. actiuni si drepturi de vot.
4. Proiecte de hotarari.
5. Formulare de vot, procuri, buletine de vot.
6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot.
7. Regulament CNVM nr. 6 / 2009 (forma consolidata).

8. Documente si materiale juridice AGOA/AGE  (contine tot)

– Organigrama 
-Stat de functii 
-Nota fundamentare AGOA 2 
-Nota fundamentare AGOA 3 
-Nota fundamentare AGOA 4 
-Nota fundamentare AGOA 5
-Nota fundamentare AGOA 6 
-Nota fundamentare AGOA 7 
-Nota fundamentare AGEA 2 
-Proiect Act Constitutiv actualizat

AGOA/AGEA 10/11 DECEMBRIE 2013

1. Convocator AGOA/AGEA
2. Raport CNVM si BVB
3. Nr. actiuni si drepturi de vot
4. Proiecte de hotarari
5. Farmulare de vot, procuri, buletine de vot
6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot
7. Regulament CNVM nr.6 / 2009 (forma consolidata)

8. Decumente si materiale juridice AGOA/AGEA

Nota fundamentare AGOA pct.1,2
Nota fundamentare AGOA pct.3
Nota fundamentare AGOA pct.4
Nota fundamentare AGOA pct.5
Nota fundamentare AGOA pct.6
Nota fundamentare AGOA pct.7
Nota fundamentare AGOA pct.8
Nota fundamentare AGEA pct.2
Proiect Act constitutiv actualizat