Adunarea Generală a Acționarilor – 2015

A.G.E.A. – 10/11.12.2015

1. Convocator
2. Raport curent BVB, ASF – dovezi de publicare
3. Nota de fundamentare
4. Raport de expertiza contabila extrajudiciara / ANEXA – Istoric modificare capital INCERTRANS
5. Buletin de vot
6. Buletin de vot prin corespondenta
7. Procura de reprezentare persoana fizica / persoana juridica
8. Procura generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
9. Procedura de vot
10. Lista actiunilor si drepturilor de vot
11. Proiecte de hotarari

AGOA – 30/31.03.2015

1. Actiuni si drepturi de vot
2. Buletin vot 30_03_2015
3. Buletin vot prin corespondenta 30_03_2015
4. CONVOCATOR AGOA 30-31 martie 2015
5. Evenimentul_zilei
6. Raport current BVB,ASF – dovezi de publicare
7. 
Nota de fundamentare BVC 2015
8. Nota fundamentare indemnizatie
9. Procedura de exercitare drept de vot
10. Procura persoana fizica 30_03_2015
11. Procura persoana juridica 30_03_2015
12. Proiect BVC 2015
13. Proiecte de hotarari

A.G.E.A. – 19 (20) Februarie 2015

1. Convocator AGEA
2. Raport curent

Materiale de sedinta:

4. Raport privind cadrul juridic
5. Informare (aferent pct. 3)
6. Numar de actiuni si drepturi de vot
7. Procedura de vot
8. Buletin de vot
9. Buletin de vot prin corespondenta

Procura de reprezentare:

11.persoana fizica
12.persoana juridica
13.Proiecte de hotarari

Completare Convocator AGEA

14.Raport curent – Link 1 / Link 2
15. Procura de reprezentare persoana fizica
16. Procura de reprezentare persoana juridica
17. Buletin de vot
18. Buletin de vot prin corespondenta
19. Hotarari AGEA 20.02.2015

A.G.O.A. / A.G.E.A. – 27/28.04.2015

1. Convocator
2. Raport curent BVB, ASF – dovezi de publicare MATERIALE A.G.O.A. – Link 1 si Link 2
3. Situatii financiare 2014
4. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie
5. Raportul auditorului statutar
6. Nota de fundamentare completarea obiectului de activitate
7. Buletine de vot / vot prin corespondenta  Link 1
8. Procura persoana fizica / persoana juridica
9. Procedura de vot
10. Lista actiunilor si drepturilor de vot
11. Proiecte de hotarari
12. Regulamentul CNVM nr. 6/2009