ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 22(23) Februarie 2022

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot deschis – pct. 3-11, 13-17
5. Buletin de vot secret- pct. 1
6. Buletin de vot secret- pct. 2
7. Buletin de vot secret- pct. 12
8. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 3-11, 13-17
9. Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 1
10.Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2
11.Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 12
12.Imputernicire persoana fizica – vot deschis
13.Imputernicire persoana fizica – vot secret
14.Imputernicire persoana juridica – vot deschis
15.Imputernicire persoana juridica – vot secret
16.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
17.Proiecte de hotarari
18.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Nota de fundamentare – pct. 1,2 si 12(revocare/alegere administratori)
b) Nota de fundamentare – pct. 4, 11, 14(indemnizatii administratori)
c) Contract de mandat – pct. 5,9, 13
d) Lista candidatilor propusi pentru cele doua pozitii vacante de administratori
e) Adrese MCID nr. 4338/30.12.2021 si nr. 4331/30.12.2021 – solicitare convocare AGA si propuneri numire
f) Lista propuneri administratori – pct.2
g) Adresa propunere candidati pentru functia de administrator- pct.2.
h) Lista administratorilor actualizata – pct. 2