ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 10(11) Octombrie 2022

REZULTATUL VOTULUI AGOA 10 OCTOMBRIE 2022

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial , ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot deschis pct. 2, 4 15
5. Buletin de vot secret pct. 1
6. Buletin de vot secret pct. 3
7. Formulare de vot prin corespondenta vot deschis pct. 2, 4 15
8. Formulare de vot prin corespondenta vot secret pct. 1
9. Formulare de vot prin corespondenta vot secret pct. 3
10.Imputernicire persoana fizica vot deschis
11.Imputernicire persoana fizica vot secret
12.Imputernicire persoana juridica vot deschis
13.Imputernicire persoana juridica vot secret
14.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar)
15.Proiect e de hotarari
16.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Nota de fundamentare pct. 1 (revocare administratori
b) Nota de fundamentare pct. 2 , 3, 4, 6 si 7(constatare vacantare doua locuri, alegere administratori, durata si forma mandat, mandatarea reprez. APT)
c) Nota de fundamentare – pct. 10
d) Nota de fundamentare – pct. 5 si 11(indemnizatii administratori)
e) Nota de fundamentare BVC – pct. 12
f) Pct.12 – BVC 2022
g) Raportul administratorilor – pct. 13
h) Contract de mandat – pct. 6
i) Contract de mandat – pct.10
j) Lista candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori
k) Adresa MCID nr. 3525 -11.08.2022+ CV

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 28(29) Aprilie 2022

REZULTATUL VOTULUI AGOA 28(29) APRILIE 2022
1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial , ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot pct. 1 13
5. Formulare de vot prin corespondenta pct. 1 13
6. Imputernicire persoana fizica
7. Imputernicire persoana juridica
8. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
9. Proiecte de hotarari
10.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Raportul administratorilor pct. 1
b) Situatii financiare anuale exercitiul financiar 2021 pct. 2
c) Raportul auditorului financiar
d) Nota de fundamentare repartizare profit pct.3
e) Raportul anual conform reg. ASF 5/2018 pct. 4
f)  Raportul anual al comitetului de Nominalizare si Remunerare pct. 5
g) Nota de fundamentare BVC pct. 6
h) Contract de mandat pct. 8
i)  Nota de fundamentare indemnizatii administratori pct. 10
j)  Proiect BVC 2022
k) Solicitare informatii SIF Muntenia AGA aprilie 2022(Solicitare informatii SIF Muntenia)
l)  Raspuns informatii SIF Muntenia AGOA aprilie 2022(Raspuns SIF Muntenia cu anexe)
m)COMUNICAT DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2021
n) RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2021

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 22(23) Februarie 2022

Rezultatele votului – Hotarari AGOA adoptate 22 februarie 2022.

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot deschis – pct. 3-11, 13-17
5. Buletin de vot secret- pct. 1
6. Buletin de vot secret- pct. 2
7. Buletin de vot secret- pct. 12
8. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 3-11, 13-17
9. Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 1
10.Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2
11.Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 12
12.Imputernicire persoana fizica – vot deschis
13.Imputernicire persoana fizica – vot secret
14.Imputernicire persoana juridica – vot deschis
15.Imputernicire persoana juridica – vot secret
16.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
17.Proiecte de hotarari
18.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Nota de fundamentare – pct. 1,2 si 12(revocare/alegere administratori)
b) Nota de fundamentare – pct. 4, 11, 14(indemnizatii administratori)
c) Contract de mandat – pct. 5,9, 13
d) Lista candidatilor propusi pentru cele doua pozitii vacante de administratori
e) Adrese MCID nr. 4338/30.12.2021 si nr. 4331/30.12.2021 – solicitare convocare AGA si propuneri numire
f) Lista propuneri administratori – pct.2
g) Adresa propunere candidati pentru functia de administrator- pct.2.
h) Lista administratorilor actualizata – pct. 2
i) Lista finala administratori – pct.2