ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 18(19) OCTOMBRIE 2023

REZULTATUL VOTULUI AGOA DIN DATA DE 18 Octombrie 2023

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, Ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot deschis – pct. 1, 3-16
5. Buletin de vot secret- pct. 2
6. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1, 3-16
7. Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2
8. Imputernicire persoana fizica – vot deschis
9. Imputernicire persoana fizica – vot secret
10.Imputernicire persoana juridica – vot deschis
11.Imputernicire persoana juridica – vot secret
12.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
13.Proiecte de hotarari
14.Procedura de vot

 

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Nota de fundamentare – pct. 1,2, 3, 5, 6 (Constatare incetare mandate adm. provizorii, alegere administratori, durata mandat, mandatarea reprez. APT)
b) Nota de fundamentare – pct. 11
c) Nota de fundamentare – pct. 4(indemnizatii administrator provizorii)
d) Nota de fundamentare – pct. 12
e) Nota de fundamentare – pct. 13
f) Nota de fundamentare – pct. 14
g) Raportul anual elaborat de CA privind activitatea pe 2022-pct. 9
h) Raportul administratorilor – pct. 10
i) Contract de mandat – pct. 5
j) Contract de mandat – pct.11
k) LISTA FINALA a candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori + CV + adresa MCID 1816/0410.2023
l) Acord de informare si acceptare prelucrare date cu caracter personal
m) Adresa MCID nr. 1442 -22.08.2023

MATERIALE DISPONIBILE IN URMA COMPLETARII ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR – 18(19) Octombrie 2023
1. Completarea Convocatorului AGOA din 18(19) Octombrie 2023
2. Adresa MCID nr. 1734/26.09.2023 privind completarea ordinii de zi AGOA din 18(19) Octombrie 2023
3. Raport curent Completare convocator – ASF, BVB, Monitorul Oficial, Ziar
4. Buletin de vot deschis – pct. 1, 3-19(in urma completarii O.Z)
5. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1, 3-19(in urma completarii O.Z)
6. Imputernicire persoana fizica – vot deschis(in urma completarii O.Z)
7. Imputernicire persoana juridica – vot deschis(in urma completarii O.Z)
8. Proiecte de hotarari in urma completarii ordinii de zi(in urma completarii O.Z)
9. Proiect de hotarare aferent pct.4 de pe ordinea de zi – propus de actionarul majoritar MCID

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 03(04) August 2023

REZULTATUL VOTULUI AGOA DIN DATA DE 03 August 2023

1. Raport curent ASF, BVB – ERATA LA CONVOCATORUL AGOA INCERTRANS din 03(04).08.2023
2. Convocator AGOA
3. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, Ziar
4. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
5. Buletin de vot deschis – pct. 2-6
6. Buletin de vot secret- pct. 1
7. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 2-6
8. Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 1
9. Imputernicire persoana fizica – vot deschis
10. Imputernicire persoana fizica – vot secret
11.Imputernicire persoana juridica – vot deschis
12.Imputernicire persoana juridica – vot secret
13.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
14.Proiecte de hotarari
15.Procedura de vot

 

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Model de act aditional la contractul de mandat administratori provizorii
b) Lista persoanelor propuse pentru functia de administratori provizorii neexecutivi + CV

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 26(27) Aprilie 2023

REZULTATUL VOTULUI AGOA DIN DATA DE 26 Aprilie 2023

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, Ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot deschis – pct. 1-5 si 7-13
5. Buletin de vot secret- pct. 6
6. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1-5 si 7-13
7. Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 6
8. Imputernicire persoana fizica – vot deschis
9. Imputernicire persoana fizica – vot secret
10.Imputernicire persoana juridica – vot deschis
11.Imputernicire persoana juridica – vot secret
12.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
13.Proiecte de hotarari
14.Procedura de vot

 

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Raportul anual elaborat de consiliul de administratie aferent anului 2022- pct.1
b) Raportul administratorilor – pct. 2
c) Situatii financiare anuale exercitiul financiar 2022 – pct. 3
d) Raportul auditorului financiar
e) Nota de fundamentare repartizare profit – pct.4
f) Raportul anual conform reg. ASF 5/2018 – pct. 5
g) Nota de fundamentare alegere administrator
h) Model de contract de mandat administratori provizorii
i) Lista persoanelor propuse pentru functia de administratori provizorii neexecutivi + CV
j) Nota de fundamentare BVC – pct. 7
k) Nota de fundamentare contracte administrator reinnoiti
l) Model contract de mandat – mandate reinnoite
m) Nota de fundamentare indemnizatii administratori
n) Intrebari si raspunsuri SIF Muntenia actionar
o) Intrebari si raspunsuri Cuncev Ioan actionar

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 09(10) Februarie 2023

REZULTATUL VOTULUI AGOA 09.02.2023

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot deschis – pct. 2-8
5. Buletin de vot secret- pct. 1
6. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 2-8
7. Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 1
8.Imputernicire persoana fizica – vot deschis
9.Imputernicire persoana fizica – vot secret
10.Imputernicire persoana juridica – vot deschis
11.Imputernicire persoana juridica – vot secret
12.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
13.Proiecte de hotarari
14.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Lista administratorilorr propusi pentru prelungirea mandatului + CV – pct.1
b) Model act aditional la Contract de mandat – pct. 2
c) Nota de fundamentare – pct. 4
d) Contract de mandat – pct. 4
e) Nota de fundamentare – pct. 5 (indemnizatii administratori)