ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 25(26) Aprilie 2024

REZULTATUL VOTULUI AGOA DIN DATA DE 25 Aprilie 2024

 

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot deschis – pct. 1, 3-17
5. Buletin de vot secret- pct. 2
51. BULETIN DE VOT SECRET – Pct. 2(actualizat cu numele si prenumele candidatilor propusi)
6.Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1, 3-17
7.Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 2
71. FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – vot secret pct. 2(actualizat cu numele si prenumele candidatilor propusi)
8.Imputernicire persoana fizica – vot deschis
9.Imputernicire persoana fizica – vot secret
10.Imputernicire persoana juridica – vot deschis
11.Imputernicire persoana juridica – vot secret
12.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
13.Proiecte de hotarari
14.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) Nota de fundamentare – pct. 1,2, 3, 5, 6 (Constatare incetare mandate adm. provizorii, alegere administratori, durata mandat, mandatarea reprez. APT)
b) Contract de mandat – pct. 5
c) Raportul anual elaborat de consiliul de administratie aferent anului 2023- pct.7
d) Raportul administratorilor – pct. 8
e) Situatii financiare anuale exercitiul financiar 2023 – pct. 10
e1) Situatii financiare anuale exercitiul financiar 2023
f) Raportul auditorului financiar
f1) Raportul auditorului financiar(extins)
g) Nota de fundamentare repartizare profit – pct. 11
h) Raportul anual conform reg. ASF 5/2018 – pct. 12
i) Act aditional nr. 1/29.12.2023 – pct. 13
j) Lista candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori + CV
j1) LISTA FINALA (la data de 16.04.2024) a candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori + CV + adresa MCID 1091/16.04.2024
k) Acord de informare si acceptare prelucrare date cu caracter personal

 

MATERIALE DISPONIBILE IN URMA COMPLETARII ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR – 25(26) Aprilie 2024

1. Completarea Convocatorului AGOA din 25(26) Aprilie 2024
2. Adresa MCID nr. 1040/08.04.2024 privind completarea ordinii de zi AGOA din 25(26) Aprilie 2024
3. Raport curent Completare convocator – ASF, BVB, Monitorul Oficial, Ziar
4. Buletin de vot deschis – pct. 1, 3-17(in urma completarii O.Z)
5. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 1, 3-17(in urma completarii O.Z)
6. Imputernicire persoana fizica – vot deschis(in urma completarii O.Z)
7. Imputernicire persoana juridica – vot deschis(in urma completarii O.Z)
8. Proiecte de hotarari in urma completarii ordinii de zi(in urma completarii O.Z)

Intrebari / raspunsuri AGA

Anexa 3

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR – 14(15) Martie 2024

REZULTATUL VOTULUI AGOA DIN DATA DE 14 Martie 2024

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot
4. Buletin de vot
5. Formulare de vot prin corespondenta
6.Imputernicire persoana fizica
7.Imputernicire persoana juridica
8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
9.Proiecte de hotarari
10.Procedura de vot

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi:
a) BVC 2024 + Nota de fundamentare – pct.1

Intrebari si raspunsuri aferente ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14/15.03.2024