INCERTRANS , prin DIRECTIA  CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE , deruleaza proiecte intr-o larga arie de activitati din domeniul transportului .

Activitatea de cercetare realizata vizeaza elaborarea de studii si cercetari ample privind:
•    Studii de fezabilitate,restructurare si privatizare in transporturi
•    Managementul si instruirea Factorului Uman
•    Planificarea si modelarea prognozelor de transport
•    Sisteme de supraveghere a traficului
•    Telematica
•    Marketing si logistica in transporturi nationale si internationale
•    ITS-proiecte tehnice si studii de fezabilitate
•    Aplicatii GIS
•    Tehnologii neconventionale pentru reconditionari si protectii anticorozive
•    Master Plan-uri pentru sisteme de transport
•    Siguranta traficului si accidentologie rutiera
•    Dezvoltare durabila a retelelor si serviciilor de transport
•    Managementul flotelor de vehicule

Aceste studii si cercetari au fost realizate de specialisti cu o experienta vasta in domeniul cercetarii ( doctori,cercetatori stiintifici gradul I, II, III ) in cadrul unor programe nationale si internationale de cercetare cum ar fi : AMTRANS,RELANSIN,AGRAL,ORIZONT,PHARE,PC 5,EC-DG TREN INTEREG,BANCA MONDIALA, INCO-COPERNICUS. In cadrul acestor proiecte de cercetare, INCERTRANS a fost coordonator de proiect, avand atributii si experienta relevanta in managementul proiectelor.
In domeniul proiectarii infrastructurii de transport, INCERTRANS a realizat in ultimii 3 ani un numar de peste 30 lucrari avand ca obiect realizarea de proiecte tehnice, studii de fezabilitate, detalii de executie, expertize tehnice, studii topografice privind infrastructura rutiera, feroviara si aeroportuara. Aferent acestora au fost elaborate si lucrari de consultanta , asistenta tehnica si supervizare de lucrari rutiere . Beneficiarii acestor lucrari au fost diverse autoritati locale ( consilii judetene, consilii locale, primarii),CNADNR, RA AEROPORTUL CRAIOVA, CN AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI, RA AEROPORTUL SATU-MARE, RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TARGU-MURES, SN AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU, SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA- TRAIAN VUIA. Echipa de specialisti care a participat la realizarea acestor lucrari cuprinde ingineri specialisti in proiectarea de drumuri si poduri cu vechime in domeniu, experti tehnici si verificatori de proiect.
Studiile de trafic si circulatie au reprezentat obiectul lucrarilor contractate de la diverse autoritati locale ale municipiilor de mai mare sau mai mica dimensiune ( Bucuresti, Craiova, Targu-Mures, Targu-Jiu, Baia-Mare, Vaslui,Slobozia,Negresti Oas) vizand fluidizarea circulatiei si optimizarea traficului rutier. Realizarea cu succes a acestor lucrari a fost asigurata de un colectiv format din ingineri specialisti in trafic,specialisti pe problematica factorului uman in transporturi.
Lucrarile realizate pe probleme de mediu au vizat efectuarea bilanturilor de mediu de nivel I si II, a studiilor de impact si a hartilor de zgomot a unor municipii din Romania (Iasi,Brasov).Intre beneficiarii acestor lucrari amintim:CN CFR S.A., Administratia rezervatiei Biosferei Delta Dunarii-Tulcea, Regia Autonoma de Transport Bucuresti, SNTFM CFR marfa -Craiova.
Din anii   ’90  INCERTRANS si-a extins domeniul de activitate, adaugand activitatii de cercetare elaborarea de diverse lucrari si studii in cadrul diferitelor programe nationale si internationale de cercetare, domenii noi cum ar fi elaborarea de agremente tehnice pentru produse , echipamente si procedee in constructii  si certificarea conformitatii agregatelor provenite din cariere si balastiere si utilizate in ingineria civila si constructia de drumuri.