Organizarea cursului de ASFALTATOR

  • 120 ore instruire teoretică în carul  SC INCERTRANS SA
  • 240 ore instruire practică.