POLITICA INCERTRANS-OC DE TRANZITIE LA REGULAMENTUL (UE) nr.305:2011

 

1. Regulamentul (UE) nr.305/2011(CPR) de stabilire a unor condiții armonizate pentru

comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului se aplica in totalitate incepand cu 01.07.2013, data la care Directiva se abroga.

2. Pana la aceasta data INCERTRANS-OC va atesta conformitatea produselor pentru constructii conform cerintelor Directivei 89/106/CEE (CPD), transpusa in Romania prin HG 622/2004 pentru sistemele de atestare a conformitatii pentru care este notificat, si va emite certificate de conformitate sau certificate pentru controlul productiei in fabrica.

3. Certificatele emise conform directivei 89/106/CEE, transpusa in Romania prin HG 622/2004 raman valabile atata timp cat nu se modifică semnificativ cerintele specificaţiilor tehnice armonizate de referinţă, condiţiile de fabricatie sau controlul producţiei în fabrică.

4. Pana la 01.07.2013 INCERTRANS-OC va intreprinde toate actiunile necesare pentru ca incepand cu aceasta data sa devina organism notificat conform Regulamentului (UE) nr. 305 /2011.

5. Dupa data de 01.07.2013 se va evalua si verifica constanta performantei produselor pentru constructii conform sistemelor 1 si 2+ si se vor emite Certificate de constanţă a performanţei produsului, pentru sistemul 1, respectiv Certificate de conformitate a controlului producţiei în fabrică, pentru sistemul 2+.

6. Noile certificate vor avea acelasi sistem de notare ca si cele emise conform CPD, dandu-se numere in continuarea celor emise conform CPD. (Se inlocuieste CPD cu CPR).

7. Certificatele emise anterior conform CPD se vor preschimba cu noi certificate conform CPR dupa efectuarea activitatilor de supraveghere anuale, pana la 01.07.2014. Pe aceste certificate, care isi vor pastra numerele, cu schimbarea CPD in CPR, se va mentiona ca au fost emise initial conform CPD.

8. Certificatele se pot preschimba si inainte de efectuarea activitatilor de supraveghere anuale, la solicitarea detinatorilor acestora, in urma efectuarii unui audit suplimentar.

9. Organizatiile care detin Certificate de conformitate a produsului sau Certificate de conformitate a controlul productiei in fabrica emise anterior datei de 01.07.2013, au obligatia ca incepand cu aceasta data sa emita Declaratii de performanta conform Anexei III a Regulamentului (UE) 305:2011.

10.Prezenta politica se comunica prin site-ul www.incertrans.ro, e-mail si in timpul sedintelor de deschidere ale auditurilor.

DIRECTOR CERTIFICARE INCERTRANS-OC