DECLARATIA

DIRECTORULUI GENERAL SC INCERTRANS SA PRIVIND

« POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI RESPONSABILITATII SOCIALE »

In conditiile in care Romania s-a integrat in Uniunea Europeana, SC INCERTRANS SA si-a stabilit politica in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si responsabilitatii sociale in conformitate cu standardele de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si respective SA 8000:2008.

Obiectivul tinta este elaborarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui sistem de management integrat, « calitate, mediu, securitate si sanatate in munca si responsabilitate sociala» in conformitate cu cerintele standardelor in vigoare.

Politica SC INCERTRANS SA in domeniul calitatii are ca obiective:

 • furnizarea de lucrari si servicii de calitate, din domeniul de activitate al

SC INCERTRANS SA, avand la baza cerintele legislatiei internationale, europene si nationale in domeniul transporturilor precum si principiile care guverneaza acest sector;

 • identificarea de mijloace adecvate de lucru si adaptarea continua a procedurilor, in scopul satisfacerii exigentelor explicite sau implicite ale clientilor;
 • cultivarea in randul personalului propriu a competentei, responsabilitatii si a unei atitudini de parteneriat pozitiv;
 • initierea de actiuni privind armonizarea reglementarilor nationale cu reglementarile europene si internationale;
 • instruirea si evaluarea continua a personalului pentru a asigura calificarea acestuia la nivelul exigentelor cerute;
 • adoptarea unui sistem de conducere performant prin adoptarea sistemului calitatii totale care cuprinde atat parametrii de calitate ai lucrarilor / serviciilor cat si actiunile intreprinse pentru asigurarea si controlul calitatii.

Pentru functionarea sistemului de mediu s-au stabilit obiectivele generale si specifice de mediu in scopul implementarii, mentinerii si imbunatatirii unui sistem de management de mediu care sa asigure:

 • respectarea prevederilor standardului de referinta SR EN ISO 14001:2005;
 • reducerea si/ sau inlaturarea impacturilor semnificative rezultate din activitatile, procesele sau serviciile realizate de organizatie pentru prevenirea poluarii mediului.

Constienti de importanta si eficienta sistemului de management de mediu, toti angajatii organizatiei, ale caror activitati pot avea impact asupra mediului inconjurator, sunt instruiti, cunosc, aplica si raspund de respectarea prevederilor din documentele sistemului de management de mediu precum si prevederile legislatiei in vigoare referitoare la mediu, aplicabile activitatilor sau serviciilor realizate de organizatia noastra.

Clientii nostri, reprezentantii organismelor autoritatilor din domeniu vor avea puse la dispozitie, cand solicita, toate documentele relevante referitoare la mediu din organizatie.

Pentru functionarea sistemului SSM, conducerea SC INCENTRANS SA este hotarata:

 • sa asigure realizarea unui nivel ridicat de performanta in domeniul SSM, cu indeplinirea cel putin a cerintelor legale;
 • sa asigure resursele adecvate implementarii politicii si strategiei in domeniu;
 • sa asigure conditiile pentru cunoasterea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului la toate nivelurile din organizatie;
 • sa impuna si sa determine implicarea angajatilor in implementarea politicii si in realizarea obiectivelor de SSM adoptate;
 • sa asigure conditiile necesare pregatirii tuturor angajatilor pentru indeplinirea sarcinilor si responsabilitatilor lor.

Considerand sanatatea si securitatea ocupationala ca parte integranta a performantei activitatilor noastre si cunoscand avantajele implementarii sistemului, obligatiile legale si responsabilitatile ce revin conducatorilor organizatiei, vom actiona astfel incat sa tinem seama de principiile generale de prevenire a accidentelor in organizarea muncii si a conditiilor de munca si in dezvoltarea relatiilor sociale, punand accent pe evitarea, evaluarea si combaterea riscurilor de accidentari si imbolnaviri profesionale.

Pentru functionarea sistemului responsabilităţii sociale, conducerea SC INCENTRANS SA este hotarata sa respecte drepturile fundamentale ale omului (aşa cum sunt prezentate în reglementările naţionale şi internaţionale).

Pentru realizarea obiectivelor de responsabilitate sociala conducerea SC INCERTRANS SA se angajează:

 • să furnizeze toate resursele necesare pentru implementarea şi menţinerea corespunzătoare a Sistemului de Management al Responsabilităţii sociale;
 • să se conformeze tuturor cerinţelor standardului SA 8000:2008, precum şi legislaţiei naţionale şi internaţionale sau altor cerinţe la care organizaţia subscrie;
 • să analizeze periodic politica şi performantele Sistemului de Management al Responsabilităţii Sociale pentru a se asigura de îmbunătăţirea continuă, ţinând cont de schimbările cadrului legislativ, precum şi de oricare alte cerinţe ale organizaţiei;
 • să se asigure că politica în domeniul responsabilităţii sociale este implementată, menţinută, comunicată şi accesibilă întregului personal care lucrează pentru sau în numele său;
 • să utilizeze furnizori sau subcontractanţi (şi unde este cazul subfurnizori) care respectă cerinţele standardului SA 8000:2008.

Politica in domeniul SMI (calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala, responsabilitate sociala) se adreseaza tuturor angajatilor SC INCERTRANS SA indiferent de locul de munca sau nivelul de pregatire al acestora. Acestia au obligatia de a indeplini cerintele stabilite in manual, proceduri, instructiuni de lucru si alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate.

S-a desemnat un reprezentant al managementului pentru calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, responsabilitate sociala pentru activitatile SC INCERTRANS SA de cercetare stiintifica, servicii tehnice si laborator, certificare si agremente tehnice si pentru indeplinirea acestei sarcini are sprijinul deplin al personalului de la toate nivelurile ierarhice. El are responsabilitatea pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, responsabilitate sociala in SC INCERTRANS SA.

In calitate de Director General, ma angajez sa asigur cadrul organizatoric si resursele necesare realizarii politicii si obiectivelor SMI adoptate.

DIRECTOR GENERAL

Flavius CLADOVEANU