COMUNICAT DISTRIBUIRE DIVIDENDE AFERENTE 2019

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS activează cu o tradiție de peste 80 de ani în domeniul transporturilor.

S.C INSTITUTUL DE CERCETĂRI IN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A. este organizată ca societate pe acțiuni sub autoritatea Ministerului Educației si Cercetării si dispune de specialiști de înalta calificare și cercetători știintifici specializați in universități europene.

Calitatea lucrărilor efectuate în cadrul Institutului este asigurata de o echipă multidisciplinară de specialiști: ingineri proiectanți specializați în construcția de drumuri și poduri, ingineri mecanici, experți, ingineri specialiști în transporturile rutiere și feroviare, ingineri în domeniul hidrotehnic, ingineri specialiști în construcția navelor, chimiști, geologi, economiști, specialiști în analiza economico – financiară, psihologi, traducători. De asemenea, Institutul colaborează cu specialiști de la cele mai renumite universități și alte institute de cercetare. În ultimii 30 de ani INCERTRANS a finalizat un număr impresionant de proiecte, fiind recunoscut pentru calitatea serviciilor oferite.

Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS, a fost înfiinţat în anul 1993, in baza HG 162/22.04.1993, în urma unor transformări succesive și schimbări de denumire din Institutul Tehnologic CFR, înființat în 8 ianuarie 1929 (Foaia Oficiala CFR nr. 369 din 14 ianuarie 1929). În prezent Ministerul Educației si Cercetării este acționar majoritar deținând 64,5052 % din acțiuni, SIF Muntenia 22,7588 % iar restul acțiunilor sunt deținute de persoane fizice și juridice.

Direcțiile principale de activitate ale INCERTRANS vizează:

– cercetarea în domeniul transporturilor;
– cercetarea-proiectarea-consultanta în transporturi rutiere, feroviare, aeriene, maritime, fluviale și intermodale;
– proiectarea infrastructurii rutiere;
– studii de trafic și circulație ;
– studii de impact și bilanțul mediului;
– agremente tehnice;
– certificarea conformității produselor si a sistemelor de calitate ;
– încercări și analize de laborator de gradul I.

poarta pagina principala

S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A. este certificat de:

– Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru studii și cercetări în domeniul sistemelor rutiere rigide aeroportuare;

– Autoritatea Feroviara Romana – AFER – Ministerul Transporturilor pentru lucrări de cercetare științifică, proiectare, consultanta, infrastructura portuara;

– Asociația Profesionala de Drumuri şi Poduri din Romania pentru cercetare, proiectare, consultanta, execuție a lucrărilor de drumuri şi poduri speciale;

– Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru elaborarea documentațiilor de obținere aviz/autorizație de gospodărire a apelor și elaborarea bilanțurilor de mediu;

– Asociația de Acreditare din Romania – RENAR pentru organismul de certificare a calității produselor (produse pentru construcția drumurilor, produse aferente betonului, mortarului și cimentului, aparate de reazem, geotextile și altele) și pentru activități de încercări produse și materiale utilizate în infrastructura transporturilor.

– Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru atestarea conformității familiilor de produse utilizate pentru construcția drumurilor, pentru încercări de materiale și produse utilizate în infrastructura de transport și pentru încercări și verificări specifice produselor feroviare;

– Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții pentru notificarea la Comisia Europeana în vederea evaluării conformității produselor, în conformitate cu Directiva 89/106/EEC;

– Societatea Romana pentru Asigurarea Calității (SRAC) pentru sistemul de management al calității mediului și securității sănătății în muncă.

Experiența INCERTRANS în domeniul studiilor de circulație și trafic

  • MASTER-planul transporturilor din Romania .
  • Studii de circulație cum ar fi: fluxurile de călători, proiectarea şi implementarea bazei de date tehnico-stradale,amplasare parcări etc.Aceste studii cuprind anchete de trafic pe baza cărora se construiesc matricile de origine-destinație și se determină fluxurile de vehicule de toate tipurile de marfă și călători, inclusiv pentru transportul în comun. Cunoscându-se aceste fluxuri se poate trece ulterior la planificarea lucrărilor stradale și a sistemelor de management al traficului și al parcului de vehicule.
  •  Elaborarea planurilor de acțiune ale hărților strategice de zgomot, pentru traficul feroviar.