Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 29 (30) Decembrie 2021

Rezultatele votului – Hotarari AGOA adoptate

 1. Convocator AGOA
 2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial, ziar Jurnalul National
 3. Buletin de vot – vot deschis
 4. Buletin de vot secret- pct 1. – aprobare evaluare si reinoire mandate administratori
 5. Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis
 6. Formulare de vot prin corespondenta – vot secret
 7. Imputernicire persoana fizica
 8. Imputernicire persoana juridica
 9. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
 10. Proiect de hotarari
 11. Procedura de vot
 12. Lista actiunilor si drepturilor de vot
 13. Lista administratorilor
 14. Nota de fundamentare + materiale aferente 1 de pe ordinea de zi

14.1 Nota fundamentare CNR reinnoire mandat administratori 

14.2 NF indemnizatie CA 2022 pt AGA din dec 2021

14.3 AGA-Contract-de-Mandat-administratori

ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 15 (16) Decembrie 2021

Rezultatele votului – Hotarari AGOA adoptate
Rezultatele votului – Hotarari AGEA adoptate

1. Convocator AGOA/AGEA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Situatia actiunilor si a drepturilor de vot

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
a) Buletin de vot  deschis – pct. 6, 8, 9, 10, 11, 12
b) Buletin de vot secret- pct. 1,2,3,4,5,7
c) Formulare de vot prin corespondenta – vot deschis – pct. 6, 8, 9, 10, 11, 12
d) Formulare de vot prin corespondenta – vot secret – pct. 1,2,3,4,5,7
e) Imputernicire persoana fizica
f) Imputernicire persoana juridica
g) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)   
h) Proiect de hotarari  
i) Procedura de vot  

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi

j) Cereri de reinnoire mandat – pct. 1 
k) Raport de activitate mandat administrator executiv CLADOVEANU FLAVIUS VALERIU- pct. 2  
l) Raport de activitate mandat administrator executiv ZAPCIU MIRON – pct. 3 
m) Raport de activitate mandat administrator neexecutiv BUICA NICUSOR MARIAN – pct.4    
n) Nota de fundamentare Comitetul de Nominalizare si Remunerare reinnoire mandate administrator – pct. 5  
o) Contract de mandat, NF indemnizatie CA – pct. 6, 8
p) Lista candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori provizorii + CVCVAGA – pct.7
r) Nota de fundamentare propunere BVC 2021 – pct.9 
s) Proiect Buget 2021 – pct. 9   

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

a) Buletin de vot  
b) Formulare de vot prin corespondenta 
c) Imputernicire persoana fizica  
d) Imputernicire persoana juridica   
e) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)   
f) Proiect de hotarari  
g) Procedura de vot  

Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi

h)Nota de fundamentare modificare Act Constitutiv
i) Proiect Act Constitutiv Actualizat

Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 28 (29) Aprilie 2021

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar Jurnalul National
3. Buletin de vot
4. Buletin de vot prin corespondenta
5. Imputernicire persoana fizica
6. Imputernicire persoana juridica
7. Proiect de hotarari
8. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
9. Procedura privind exercitarea dreptului de vot
10. Lista actiunilor si drepturilor de vot
11. Raportul administratorilor – pct. 1 de pe ordinea de zi
12. Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020; nota de fundamentare privind repartizarea profitului – pct. 2 de pe ordinea de zi;
13. Raportul auditorului financiar – va fi facut disponibil incepand cu 12.04.2021
14. Raportul anual conform prevederilor Legii 24/2017 si Reg. ASF 5/2018 – pct. 3 de pe ordinea de zi
15. Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare – pct. 4 de pe ordinea de zi
16. Politica de remunerare a conducatorilor Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A – pct. 5 de pe ordinea de zi
17. Proiect de BVC aferent anului financiar 2021 – pct. 6 de pe ordinea de zi
17.1 (Nota fundamentare propunere BVC 2021);
17.2(Propunere BVC 2021)
18. Solicitare informatii SIF Muntenia AGA aprilie 2020-1
19. Raspuns informatii SIF Muntenia AGOA aprilie 2020
20. Registru imobilizari 31.12.2020
21. Nota la sit fin 2020-1
22. Act constitutiv sept 2020
23. COMUNICAT DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2020
24. RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2020

Adunare Generala Ordinara a Actionarilor –29(30) Martie2021

Rezultatele votului – Hotarari adoptate

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial+ ziar Jurnalul National
3. Buletin de vot –vot deschis
4. Buletin de vot secret-alegere auditor financiar statutar
5. Buletin de vot secret-alegere administratori
6. Formularede vot prin corespondenta–vot deschis
7. Formularede vot prin corespondenta–vot secret alegere auditor financiar statutar
8. Formularede vot prin corespondenta–vot secret alegere administratori
9. Imputernicire persoana fizica
10. Imputernicire persoana juridica
11. Proiect de hotarari
12. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
13. Procedura de vot
14. Lista actiunilor si drepturilor de vot
15. Nota de fundamentare privind alegerea auditorului financiar statutar –pct. 1 de pe ordinea de zi
16. Nota de fundamentare privind alegerea a doi administratori –pct. 2 de pe ordinea de zi
17. Lista candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori
18. Contract de mandat –pct. 3 de pe ordinea de zi
19. Lista finala a candidatilor propusi pentru pozitiile vacante de administratori