Adunarea Generală a Acționarilor – 2021

Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 28 (29) Aprilie 2021

1. Convocator AGOA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar Jurnalul National
3. Buletin de vot
4. Buletin de vot prin corespondenta
5. Imputernicire persoana fizica
6. Imputernicire persoana juridica
7. Proiect de hotarari
8. Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)
9. Procedura privind exercitarea dreptului de vot
10. Lista actiunilor si drepturilor de vot
11. Raportul administratorilor – pct. 1 de pe ordinea de zi
12. Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020; nota de fundamentare privind repartizarea profitului – pct. 2 de pe ordinea de zi;
13. Raportul auditorului financiar – va fi facut disponibil incepand cu 12.04.2021
14. Raportul anual conform prevederilor Legii 24/2017 si Reg. ASF 5/2018 – pct. 3 de pe ordinea de zi
15. Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare – pct. 4 de pe ordinea de zi
16. Politica de remunerare a conducatorilor Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A – pct. 5 de pe ordinea de zi
17. Proiect de BVC aferent anului financiar 2021 – pct. 6 de pe ordinea de zi
17.1 (Nota fundamentare propunere BVC 2021);
17.2(Propunere BVC 2021)
18. Solicitare informatii SIF Muntenia AGA aprilie 2020-1
19. Raspuns informatii SIF Muntenia AGOA aprilie 2020
20. Registru imobilizari 31.12.2020
21. Nota la sit fin 2020-1
22. Act constitutiv sept 2020
23. COMUNICAT DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2020
24. RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2020