ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
29 (30) Iunie 2020

1. Convocator AGOA/AGEA
2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3. Lista actiunilor si drepturilor de vot

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

a) Buletin de vot
b) Buletin de vot prin corespondenta
c) Imputernicire persoana fizica
d) Imputernicire persoana juridica
e) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv
declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

f) Proiect de hotarari
g) Procedura de vot
Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi
h) Nota de fundamentare raport de evaluare cladiri pentru impozitare
i) Raport de evaluare cladiri pentru impozitare

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

a) Buletin de vot
b) Buletin de vot prin corespondenta
c) Imputernicire persoana fizica
d) Imputernicire persoana juridica
e) Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica inclusiv
declaratii pe propria raspundere intermediar / avocat)

f) Proiect de hotarari
g) Procedura de vot
Materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi
h) Nota de fundamentare modificare Act Constitutiv
i) Act constitutiv comparativ
j)  Proiect Act Constitutiv Actualizat
k) Nota de fundamentare pct. 5 si 6 de pe ordinea de zi

COMUNICAT DISPONIBILITATE RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2019 + ZIAR
RAPORT ANUAL AFERENT ANULUI 2019

COMUNICAT DE PRESA – MASURI COVID 19
COMUNICAT JURNALUL NATIONAL

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -15(16) Aprilie 2020

Rezultatatele votului-Hotarari adoptate
1.Convocator AGOA
2.Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar
3.Buletin de vot
4.Buletin de vot prin corespondenta
5.Imputernicire persoana fizica
6.Imputernicire persoana juridica
7.Proiect de hotarari
8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv
declaratii pe propria raspundere intermediar /avocat)

9.Procedura de vot
10.Lista actiunilor si drepturilor de vot
11.Raportul administratorilor- punctul 1 de pe ordinea de zi
12.Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 finale – punctul 2 de pe ordinea de zi
13.Nota de fundamentare privind repartizarea profitului – punctul 3 de pe ordinea de zi
14.Raportul auditorului financiar
15.Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare – punctul 4 de pe ordinea de zi
16.Raportul privind activitatea de administrare a Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-
INCERTRANS -S.A pentru anul 2019 – punctul 5 de pe ordinea de zi

17. Proiect de BVC aferent anului financiar 2020 -punctul 6 de pe ordinea de zi
18.Solicitare informatii SIF Muntenia
19.Nota informatii SIF Muntenia aprilie 2020
20.Anexa 1 Registrul imobilizari
21.Anexa 2 Act constitutiv

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor-9(10) Ianuarie 2020

Rezultatatele votului-Hotarari adoptate
1.Convocator AGEA
2.Raport curent ASF , BVB, Monitorul Oficial + ziar
3.Buletin de vot
4.Buletin de vot prin corespondenta
5.Imputernicire persoana fizica
6.Imputernicire persoana juridica
7.Proiect de hotarari
8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii pe proprie raspundere intermediar avocat
9.Procedura de vot
10.Lista actiunilor si drepturilor de vot