Adunarea Generală a Acționarilor – 2020

Raport semestrial – rezultate financiare la 30.06.2020 1. Comunicat bilant iunie 20202. Documente Raportari contabile la 30.06.2020   ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR – 29 (30) Iunie 2020 1. Convocator AGOA/AGEA2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar3. Lista actiunilor si drepturilor de vot I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a) Buletin de votb) Buletin de vot prin corespondentac) Imputernicire persoana fizicad) Imputernicire persoana…

Adunarea Generală a Acționarilor – 2020

ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 29 (30) Iunie 2020 1. Convocator AGOA/AGEA 2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial + ziar 3. Lista actiunilor si drepturilor de vot I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a) Buletin de vot b) Buletin de vot prin corespondenta c) Imputernicire persoana fizica d) Imputernicire persoana juridica e) Imputernicire generala…

Adunarea Generală a Acționarilor – 2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 21/22 Noiembrie 2019 Rezultatul votului AGOA – 21 noiembrie 2019 1.Convocator AGOA 2.Raport curent ASF , BVB , Monitorul Oficial + Ziar 3.Buletin de vot 4.Buletin de vot prin corespondenta 5.Imputernicire persoana fizica 6.Imputernicire persoana juridica 7.Proiect de hotarari 8.Imputernicire generala de reprezentare persoana fizica / persoana juridica (inclusiv declaratii…

Adunarea Generală a Acționarilor – 2018

1. Raport pentru Semestrul I 2018 al SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA   2. Comunicat disponibilitate Raport Semestrial + ziar     Raport anual aferent anului 2017 Comunicat distribuire dividende   Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 24 (25) Septembrie 2018 Rezultatul Votului AGOA 24 septembrie 2017 Comunicat suplimentare dividente    …

Adunarea Generală a Acționarilor – 2017

Rezultatele votului – Hotarari adoptate in A.G.O.A. – 30 decembrie 2017   Adunare Generala Ordinara a Actionarilor – 30 (31) Decembrie 2017 1. Convocator 2. Raport curent ASF, BVB, Monitorul Oficial 3. Lista scurta a candidatilor pentru postul de administrator al S.C. INCERTRANS S.A. 4. Contract de mandat 5. Buletin de vot – deschis 6.…

Adunarea Generala a Actionarilor – 2016

Raportari la semestrul I – 2016   – Raportări contabile la 30.06.2016 – Raportul semestrial – cf. L 297/2004   A.G.O.A. – 23 (24) Februarie 2016   1. Convocator 2. Raport curent BVB, ASF – dovezi de publicare   3. Nota de fundamentare aferent pct. 1 si 2 din Convocator 4. Nota de fundamentare aferent…

Adunarea Generala a Actionarilor – 2014

AGOA / AGEA 10/11 MARTIE 2014 1. Convocator AGOA/AGEA 2. Raport CNVM si BVB 3. Nr. actiuni si drepturi de vot 4. Proiecte de hotarari 5. Formulare de vot, procuri, buletine de vot 6. Procedura privind exercitarea dreptului de vot 7. Regulament CNVM nr.6 / 2009  (forma consolidata) 8. Documente si materiale juridice AGOA/AGEA * Nota fundamentare AGOA pct.1,2 * Nota fundamentare AGOA pct.3 si…